Deltalinqs Port Communication Platform

Deltalinqs Port Communication Platform

Deltalinqs is bezig om voor Deltalinqs-leden de informatievoorziening van het mobilofoonnet met diverse semi-overheidsinstanties, zoals de Gezamenlijke Brandweer, DCMR en het Havenbedrijf Rotterdam, te verbeteren. Het doel is efficiënter communiceren, meer passend in de huidige tijd, waarbij wij ons beter op de toekomst kunnen voorbereiden. 

Daarnaast is de RDI (Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, voorheen Agentschap Telecom) bezig met een inhaalslag op het reguleren van frequentieruimte. Het huidige mobilofoonnetwerk is al jaren operationeel, maar is nooit officieel vergund. RDI heeft aangegeven dat dit wél vergund moet worden. Na onderzoek is Deltalinqs tot de conclusie gekomen dat vergunnen financieel niet haalbaar is vanwege de hoge kosten en daarnaast niet zinvol omdat het huidige systeem niet toekomstbestendig genoeg is. Daarom is Deltalinqs in gesprek gegaan met haar buitengewone lid Bosch Energy and Building Solutions BV over toekomstbestendige alternatieven. In maart 2023 heeft Bosch de opdracht gekregen het Deltalinqs Port Communication Platform uit te rollen.

Aanpak
Binnen het project met Bosch hebben we een aantal ’founding fathers’ en grote gebruikers van het huidige mobilofoonnetwerk (Shell, ExxonMobil, LyondellBasell en Huntsman) gevraagd om mee te denken over het nieuwe Deltalinqs Port Community Platform. Er zijn diverse designsessies geweest om over de vormgeving, inrichting en functionaliteiten van dit nieuwe platform te sparren. Het uitgangspunt voor deze 1e uitrol is dat we minimaal de huidige functionaliteit overnemen, maar wel voorsorteren om de komende jaren tal van functionaliteiten toe te voegen die de kwaliteit en informatievoorziening aanzienlijk zullen verbeteren.

Tussenperiode
Deltalinqs heeft met RDI afgesproken hen maandelijks te informeren over de voortgang en het bereiken van milestones, zodat wij hun genoeg comfort geven om tot het einde van dit jaar (de absolute deadline van het project) af te zien van effectuering van handhaving.

Livegang
De huidige planning gaat uit van de afronding van fase1 van dit project vanaf 1 november 2023. Het huidige systeem en de nieuwe digitale oplossing zullen nog zeker tot het einde van dit jaar parallel naast elkaar blijven draaien, voordat het oude systeem ontmanteld wordt en we ons gaan voorbereiden op fase 2.

Na de zomer ontvangt u van ons meer informatie over het verloop en de impact van dit project. Voor vragen kunt u contact opnemen met Frank Kasel (contactgegevens aan de rechterzijde).