Bestuursbenoemingen Deltalinqs

Bestuursbenoemingen Deltalinqs

Recent hebben twee nieuwe bestuursleden zitting genomen in het bestuur van Deltalinqs. Frank Tazelaar (EECV) namens de kernsector droge bulk, hij volgt hiermee Harry van Rietschoten (HES) op. Pauline Buitink (Shell) heeft de bestuurszetel voor de olieraffinage overgenomen van Jos van Winsen. Tevens is zij benoemd tot lid van het dagelijks bestuur.

De bestuursleden van Deltalinqs vertegenwoordigen elk één van de veertien kernsectoren: cargadoors, chemie, containeroverslag, contracting, droge bulk, energie, expediteurs, havenservicebedrijven, natte bulk, olieraffinage, renewables, stuwadoors, utility en modaliteiten.