Alice Krekt maakt overstap van Deltalinqs naar nieuwe waterstofbranchevereniging

Alice Krekt maakt overstap van Deltalinqs naar nieuwe waterstofbranchevereniging

Alice Krekt wordt per 1 april 2023 de directeur van de nieuwe branchevereniging voor de Nederlandse waterstofsector. Momenteel is zij programmadirecteur van het Deltalinqs Climate Program. Alice Krekt zal de branchevereniging inrichten en vormgeven, van het aannemen van de medewerkers tot het vaststellen van de prioriteiten van de vereniging. 

De ontwikkeling van de branchevereniging is een initiatief van een consortium van bedrijven die actief zijn in de productie, import, transport en inzet van waterstof. Dit zijn: Air Liquide, Air Products, bp, Eneco, Engie, HyCC, Ørsted, RWE, Shell, Tata Steel, Vattenfall en Yara. De verwachtingen bij duurzame waterstof zijn hoog, hierbij past een vooruitstrevende nieuwe branchevereniging die de waterstofsector vertegenwoordigt en het voortouw neemt bij de ontwikkeling van de benodigde kennis en die inspireert.

De nieuwe vereniging bouwt voort op het werk van het H2Platform, dat zal ophouden te bestaan. De branchevereniging zal bestaan uit een bureau met een team van medewerkers en wordt namens de sector dé gesprekspartner voor ministeries, bestuurders en andere organisaties rond waterstof. De nieuwe vereniging gaat zich richten op Nederlands en Europees beleid. Naast meedenken over beleidsvorming zal de vereniging zich richten op kansenbenutting, kennisopbouw en -uitwisseling én het maken van afspraken via convenanten over bijvoorbeeld veiligheid in diverse sectoren. De wens en verwachting is dat na de formele oprichting ook andere bedrijven lid zullen worden. Geïnteresseerde partijen die meer informatie willen en/of nu al lid willen worden, kunnen contact opnemen met Jacqueline Vaessen, kwartiermaker voor de vereniging. Het lidmaatschap staat open voor diverse soorten partijen die actief betrokken zijn in de verschillende facetten van de waterstofketen.

Alice Krekt: “Ons land is de tweede waterstofproducent van Europa. Iedereen spreekt over de inzet van waterstof als onmisbare route om Nederland te verduurzamen en er zijn veel initiatieven. Maar er is nog veel nodig voor realisatie en de duurzame productie staat nog in de kinderschoenen. Daar zet ik graag samen met de bedrijven en overheid mijn schouders onder.”

Karen de Lathouder (CEO bp Nederland): “Mede namens de initiatiefnemende bedrijven ben ik erg blij dat Alice Krekt directeur wordt van de waterstofbranchevereniging. Haar achtergrond, kennis en ervaring zijn zeer waardevol voor haar rol als directeur van de branchevereniging voor waterstof in Nederland."

Victor van der Chijs (voorzitter Deltalinqs): “We zijn Alice Krekt dankbaar voor de zeven jaren dat ze het klimaatprogramma van Deltalinqs in de Rotterdamse haven succesvol heeft geleid. We vinden het jammer dat ze vertrekt maar ook mooi dat ze de nieuwe waterstofbranchevereniging gaat leiden. Dit wordt immers de opvolger van het H2Platform dat mede uit Deltalinqs is voortgekomen.”

Alice Krekt studeerde sociale geografie in Utrecht en begon haar werkzame leven bij het Havenbedrijf Rotterdam. Vervolgens vervulde ze bij advies- en ingenieursbureau Arcadis diverse functies in binnen- en buitenland. De afgelopen zeven jaren gaf Alice Krekt als programmadirecteur succesvol vorm aan het Climate Program van Deltalinqs. Ze is voorzitter van de Clustertafel Rotterdam-Moerdijk, het Versnellingshuis Energietransitie Haven Industrieel Complex Rotterdam en het Field Lab Industrial Electrification. Samen met de oprichters stond ze aan de wieg van de nieuwe branchevereniging.