SmartPort helpt bedrijven de transitie te maken

SmartPort helpt bedrijven de transitie te maken

Marlies Sikken is de nieuwe directeur van SmartPort. Haar persoonlijke missie: het omzetten van de langetermijnklimaatdoelen in collectieve actie in het hier en nu. Daarbij draagt SmartPort met wetenschappelijk onderzoek bij aan het verduidelijken van de route naar 2050.

Marlies Sikken koos voor SmartPort vanuit haar fascinatie voor innovatie en de drijfveer om echt een verschil te willen maken. "Na mijn studie bedrijfskunde werkte ik tien jaar bij KPMG, onder andere als duurzaamheidsadviseur", vertelt Marlies. "Daarna kwam ik bij Nuon-Vattenfall waar ik directeur business development werd. De laatste vijf jaar werkte ik aan de kant van duurzame opwek, vooral in wind- en zonneparken. Innovatie is echt iets waar ik enthousiast van raak. Ik houd ervan om dingen in beweging te brengen om de wereld een beetje te verbeteren. De haven is voor mij deels een nieuwe wereld; wat het voor mij zo interessant maakt is dat je juist hier echt het verschil kunt maken. Als je nou érgens een verandering met impact teweeg kunt brengen, is het wel in het Rotterdamse havengebied. De uitdaging om klimaatverandering tegen te gaan en nieuwe economische activiteiten te starten is groot. SmartPort kan daarin een heel mooie rol vervullen, via alle projecten die we doen."

Infrastructuur
SmartPort is gericht op de lange termijn en helpt de innovatie in de haven te versnellen door samen met kennisinstellingen en bedrijfsleven kennis te delen en onderzoeksprojecten uit te voeren. Marlies licht toe: "Daarin werken we met drie Roadmaps: Smart Energy & Industry, Smart Logistics en Future proof port infrastructure. Die laatste vormt een belangrijke uitdaging waar de haven momenteel voor staat: het gaat om infrastructuur voor waterstof, elektriciteit en CO2. Maar ook de benodigde ruimte voor al die nieuwe infrastructuur is een punt van aandacht. Met projecten zoals het Ruimtevraagstuk en Gridmaster proberen we op zulke vraagstukken passende antwoorden te geven. Bijzonder daarin is de onafhankelijke en niet-commerciële rol die wij hebben."

Actie in het hier en nu
Samenwerking met de bedrijven in het havengebied is cruciaal, vindt Marlies. "We doen geen onderzoek om het onderzoek. Er moet vraag naar zijn; liefst vanuit verschillende bedrijven tegelijk en het resultaat moet waarde toevoegen. Daarbij hebben wij echt de lange termijn voor ogen: we richten ons op de periode 2030-2050. En ik snap heel goed dat dat soms heel lastig te verenigen is met de korte- en middellangetermijnproblemen en behoeften van bedrijven. SmartPort heeft in de afgelopen 7 jaar met meer dan 400 bedrijven op circa 120 projecten samengewerkt en ik zie het dan ook als mijn missie om zoveel mogelijk bedrijven te helpen juist die doelen te verenigen, die koppeling wil ik maken. De langetermijndoelen waarnaar wij streven moeten we omzetten in collectieve actie in het hier en nu. Daarbij is de samenwerking met Deltalinqs en het Deltalinqs Climate Program heel belangrijk. Zij vormen immers het netwerk van bedrijven die samen de transitie willen maken."

Spannend
"Voorbeelden daarvan zie je nu concreet worden", vervolgt Marlies, "Shell en BP die waterstofelektrolysefabrieken gaan bouwen, ontwikkeling van verschillende fabrieken en terminals voor ammoniak en groene waterstof, bijvoorbeeld door Gasunie, HES International en Vopak, maar ook door Air Products en Gunvor. Groene synthetische brandstoffen staan nu in het middelpunt van de belangstelling. Terecht, denk ik, het zijn veelbelovende klimaatneutrale energiebronnen. Die collectieve actie in het havengebied is goed, want we moéten starten in deze transitie, ook al weten we nog niet precies waar we uit gaan komen. Dat is spannend, maar wel nodig." SmartPort wil zich met de bedrijven in de haven blijven inzetten om innovatie te versnellen door middel van wetenschappelijk onderzoek. Wilt u als bedrijf meedoen? Neem dan contact op met SmartPort.

Over SmartPort
SmartPort vormt een kennishub, stimuleert allianties, financiert wetenschappelijk innovatief onderzoek en zorgt voor openbare verspreiding van kennis. Doel is het versnellen van innovaties in de transitie van de Rotterdamse haven. SmartPort is een not-for-profitsamenwerkingsverband van Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, gemeente Rotterdam, de Erasmus Universiteit, Technische Universiteit Delft, TNO, Deltares en Marin.