Nieuwe Richtlijnen Tijdelijke Bouwwerken 2022

Nieuwe Richtlijnen Tijdelijke Bouwwerken 2022

In het Rijnmondgebied zijn bedrijven gewend om elk jaar vergunningen aan te vragen voor de op het terrein aanwezige keten en tijdelijke gebouwen. Voor meer informatie waren er richtlijnen tijdelijke bouwwerken, waarin technische eisen stonden vermeld.

Het bevoegd gezag (gemeente Rotterdam en DCMR) heeft echter in 2019 aangegeven dat zij liever gewoon conform het bouwbesluit willen vergunnen en in feite drie soorten bouwwerken kennen:

1. Het tijdelijke projectgebonden gebouw (wel vergunningvrij).
2. Het tijdelijke gebouw, niet projectgebonden, maximaal vijftien jaar vergund.
3. Een regulier permanent gebouw.

De richtlijnen zoals bedrijven die hadden, moesten dus worden aangepast. Met een kleine groep, bestaande uit enkele Deltalinqs-leden, en in overleg met gemeente Rotterdam en DCMR zijn nieuwe richtlijnen opgesteld. Hierin worden zowel de juridische als de technische regels nader toegelicht.

De tijdelijke bouwwerken moeten voldoen aan een aantal nieuwe/strenge eisen die onder andere zijn vastgesteld in het bestemmingsplan. Zo moet het bouwwerk voorzien zijn van scherfwerende beglazing, moet de ventilatie eenvoudig kunnen worden uitgeschakeld en moet er een tijdelijke vluchtruimte aanwezig zijn die gedurende twee uur luchtdicht is in geval van een toxische wolk. (In de praktijk betekent een veilige tijdelijke vluchtruimte overigens: folie op of in het glas, ventilatie uit schakelbaar in de meterkast en kozijnen met dubbele kierdichting en eventueel extra tochtstrippen op ramen en deuren.)

Veel bedrijven geven echter aan dat zij juist ook in het geval van tijdelijke bouwwerken verzamelen op vooraf vastgestelde verzamelplaatsen zoals vastgelegd in goedgekeurde noodplannen en per definitie niet in een tijdelijk gebouw. Alleen als dit niet mogelijk/wenselijk is, komt een hoogwaardige vluchtruime zoals een saferoom of alternatieve oplossing in beeld. Een afwijkende oplossing is soms ook mogelijk, maar deze moet door Havenbedrijf Rotterdam, DCMR, VRR en gemeente Rotterdam gezamenlijk beoordeeld worden, dat zeer veel vertraging in de afhandeling betekent.

Deltalinqs wil graag op de hoogte blijven van de ervaringen met de nieuwe richtlijnen, van zowel bedrijven, ketenbouwers als het bevoegd gezag, om daarmee de richtlijnen verder te kunnen aanscherpen. U kunt uw ervaringen sturen naar Frank Kasel, beleidsadviseur veiligheid & security (contactgegevens aan de rechterzijde).

De nieuwe Richtlijnen Tijdelijke bouwwerken 2022 vindt u op de website van Deltalinqs.