Marlies Sikken nieuwe directeur SmartPort

Marlies Sikken nieuwe directeur SmartPort

Het bestuur van SmartPort heeft Marlies Sikken benoemd als nieuwe directeur. Zij neemt daarmee het stokje over van Dirk Koppenol, interim-directeur sinds maart dit jaar.

Deltalinqs-voorzitter en SmartPort-bestuurslid Victor Van der Chijs: “De Rotterdamse haven ondergaat een grote transitie. Dit vraagt om kennis om de juiste beslissingen te kunnen nemen, maar ook om vernieuwing. SmartPort ontwikkelt beslisinformatie om de innovatiekracht van bedrijven te vergroten. Wij kijken uit naar de samenwerking met Marlies, om de kennisontwikkeling en innovatie in de haven te blijven waarborgen.”

In de afgelopen zeven jaar heeft SmartPort door kennisontwikkeling en het vormen van allianties een bijdrage geleverd aan verschillende innovatievraagstukken in de Rotterdamse haven. Met het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst tot en met 2026 door de partners eind vorig jaar en de aanstelling van de nieuwe directeur, zal SmartPort zich met haar partners en de partijen in de kennishub blijven inzetten voor het versnellen van innovatie in de haven van Rotterdam.

Marlies Sikken heeft een bedrijfskundige achtergrond en werkt al bijna twintig jaar vanuit verschillende rollen met duurzaamheid, energievraagstukken, organisatieontwikkeling, transities en innovatiemanagement. Zij is naast directeur bij SmartPort ook werkzaam bij Windpark Krammer.

Marlies Sikken over haar benoeming: “Ik werd al vroeg in mijn carrière gegrepen door de uitdagingen rondom duurzaamheid en klimaatverandering. En dan specifiek de transities en innovaties die nodig zijn voor een duurzame energievoorziening. In eerste instantie bij KPMG, waar ik veel organisaties heb geadviseerd over hun algemene duurzaamheidsstrategie. Daarna heb ik ruim tien jaar bij Vattenfall in verschillende rollen bijgedragen aan de energietransitie; onder andere op het gebied van elektrisch vervoer, energy management systemen, maar ook grootschalige duurzame opwek (wind en zon) en opslag (waterstof en batterijen). Bij SmartPort kan ik mijn ervaring inzetten en krijg ik daarnaast de kans om breder te kijken naar de uitdagingen rondom innovatie in de Rotterdamse haven, bijvoorbeeld op het gebied van logistiek en maritieme infrastructuur. Deze tijd vraagt meer dan ooit om gedegen, onafhankelijke informatie en inzichten, om de juiste beslissingen in het hier en nu te kunnen nemen. Met mijn achtergrond in het bedrijfsleven is het mijn ambitie om een goede brug te slaan tussen de langetermijnfocus van het vraaggedreven onderzoek van SmartPort en de uitdagingen van het Rotterdamse havengebied en de partners van SmartPort. Ik ben onder de indruk van het SmartPort-team en de resultaten van de afgelopen jaren. Ik kijk ernaar uit mijn steentje bij te kunnen dragen.”

Impact SmartPort
SmartPort heeft in de afgelopen zeven jaar met meer dan 400 bedrijven op circa 120 projecten samengewerkt om kennis te ontwikkelen voor bedrijven om daarmee tot de juiste investeringsbeslissingen te komen. Van het ontwikkelen van een digital twin voor de binnenvaart tot de ontwikkeling van een brede coalitie van transporteurs rond connected transport. En van het vormen van een coalitie rond waterstof via een CEO-diner tot het ondersteunen van nieuwe richtlijnen om de levensduur van kademuren te verlengen, waardoor naar verwachting circa 30 miljard euro op nationaal niveau wordt bespaard. Dit met als einddoel een emissieloze, efficiënte en competitieve haven in 2050.