FERM Port Cyber Café: op zoek naar een praktische oplossing voor een cyberveilige keten

FERM Port Cyber Café: op zoek naar een praktische oplossing voor een cyberveilige keten

In het tweede Port Cyber Café van 2022 ging het gesprek over praktische stappen die reeds genomen worden voor een cyberveilige keten en stappen die de ondernemers in de Rotterdamse haven nog kunnen nemen. Aan tafel bij moderator Chris sprak onder meer Vincent Schijven van TÜV Nederland over CYRA.

Naast Vincent schoven bij Chris ook André Kruk en Sam Nijskens van ASML aan. Zij spraken over het hanteren van (inter)nationale standaarden als referentiekader om cybersecurity te kunnen benaderen, inclusief een model met verschillende volwassenheidsniveaus en kleurindicaties. Voorafgaand aan de presentaties van ASML en TÜV Nederland deed Chris zijn vaste introductie, waarin hij aan de hand van actuele voorbeelden het belang van veiligheid in de keten nog eens aanstipte. NotPetya, anyone? Nee, we hoeven bepaald geen 5 jaar terug in de tijd om praktische voorbeelden aan te kaarten. Het is dan ook een onderwerp dat al eerder in het FERM Port Cyber Café is behandeld.

In deze editie stond naast CYRA onder meer ook de 'Circle of Trust' van ASML centraal, waarmee het bedrijf cybersecurity inzichtelijk maakt en cyberweerbaarheid verhoogt. "Als wij sterker worden, dan wordt de keten sterker," aldus André Kruk. "Maken we de stap naar Rotterdam," zegt Vincent Schijven van TÜV Nederland, "dan zien we dat aandacht voor fysieke veiligheid (safety) in het DNA van de haven zit – wat een aanleiding was om ook in het doelgebied van FERM aan de slag te gaan. CYRA voor de ondernemer betekent inzicht en handelingsperspectief, kunnen werken aan cyberweerbaarheid en het zetten van een benchmark ten opzichte van de eigen sector. Voor de keten betekent dat ondersteuning voor de continuïteit (vanuit cyberweerbaarheid) en vooruitlopen op wet- en regelgeving. In Rotterdam wordt een pilotproject gestart waar we u op korte termijn vanuit FERM meer over zullen vertellen."

De opname is hier beschikbaar