Deltalinqs position paper walstroom

Deltalinqs position paper walstroom

De verduurzaming van ons havengebied gaat niet zonder walstroom. Overheden stellen subsidies beschikbaar om de aanleg hiervan mogelijk te maken. De grootschalige uitrol van walstroom brengt echter ook uitdagingen met zich mee.

Met dit position paper brengt Deltalinqs in kaart wat het collectief van bedrijven in de Rotterdamse haven nodig heeft om invulling te geven aan de walstroomambities.

De inventarisatie vond plaats door middel van een workshop dit voorjaar, waarin we de belangrijkste vragen met onze leden hebben besproken. Daarbij waren naast de terminals ook reders, leveranciers, energieleveranciers en netbeheerders aanwezig. Tijdens het webinar in mei werd de praktische invulling van walstoomvoorzieningen behandeld. De feedback die we hieruit ontvingen en tijdens discussies in diverse commissies hebben opgehaald, is verwerkt in het position paper.

Op basis van dit paper gaan wij de komende tijd het gesprek aan met diverse partijen. De realisatie van walstroom is een collectieve opgave. Om de aanleg van de infrastructuur en het gebruik van walstroom tot een succes te maken, hebben zowel bedrijven als overheden een verantwoordelijkheid. Een duidelijke rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven, een sectorale aanpak, het gebruik van incentives, het vinden van het juiste businessmodel en een level playing field spelen daarbij een belangrijke rol. Deze onderdelen vormen dan ook de basis van het position paper.

Voor meer informatie of vragen over het position paper kunt u contact opnemen met Carla Jong (contactgegevens aan de rechterzijde).