Deltalinqs-ledenbijeenkomsten

Deltalinqs-ledenbijeenkomsten

Oktober is traditioneel de maand waarin wij een aantal groepen leden ontvangen. Naast de Netwerkbijeenkomst voor leden actief in onze werkgroepen aan het begin van de maand, ontvingen we in oktober ook de contractorleden en buitengewone leden. Dat doen we altijd op een bijzondere locatie.

Aan boord van de KRVE71 maakten de leden dit keer kennis met de organisatie KRVE Rotterdam Boatmen en hun bijzondere beroep ‘roeier’. Als maritieme dienstverlener is de KRVE bij Deltalinqs aangesloten via de havenservices (de Vereniging van Aanverwante Bedrijven Deltalinqs (VAB)).

In een korte uitleg over de KRVE vertelde Judith Vles over de belangrijkste werkzaamheden van de roeiers; het afmeren en ontmeren. Dit houdt in, het onder verschillende weersomstandigheden, op diverse afmeerlocaties het vast- en losmaken van zeeschepen; 24 uur per dag, 7 dagen in de week, het gehele jaar door. Maar ook het verhalen van zeeschepen (het losmaken van het schip van locatie A en het weer vastmaken op locatie B), het vervoer van loodsen, het uitzetten van olieschermen t.b.v. het bestrijden van olie- of andere vervuiling, hulp bieden bij calamiteiten kwamen aan bod tijdens de uitleg. Daarnaast stipte Judith de rol van de KRVE bij het innoveren van het havenwezen aan. Harry Snel, Tebodin: "Opvallend in de presentatie van de roeiers vond ik de ondernemende aanpak. Van problemen naar kansen. Bijvoorbeeld het inzetten van hun vaartuigen om in geval van nood snel een persoon of product op de juiste plek te krijgen of het probleem van capaciteit op een werf voor het onderhoud van de schepen, vervolgens hebben ze zelf een werf gekocht. Dit is typisch waar Deltalinqs voor staat: samen kansen benutten."

Deltalinqs-voorzitter Victor van der Chijs en directeur Bas Janssen namen de aanwezigen vervolgens mee in de actualiteiten, zoals de hoge energieprijzen en de stikstofcrisis.

Daarna was het tijd voor een informeel en gezellig samenzijn. Door het schitterende weer genoten de aanwezigen buiten op het dek van het passagiersschip van de Rotterdamse roeiers en werden de onderlinge banden aangehaald.