Webinar Masterplanning CO2-reductie op bedrijfsniveau en CC(U)S

Webinar Masterplanning CO2-reductie op bedrijfsniveau en CC(U)S

De energietransitie en het klimaatbeleid in Europa ontwikkelen zich in hoog tempo. Naast de vele kansen die dit biedt, levert dit grote uitdagingen en onzekerheden op voor industriële bedrijven ten aanzien van hun (toekomstige) investeringen. Bedrijven willen bijdragen aan de klimaatdoelstellingen, maar hebben behoefte aan inzicht in concrete maatregelen die ze kunnen nemen.

CO2-masterplanning helpt hierbij. CO2-masterplanning is ontwikkeld op basis van de vele projecten die Bilfinger Tebodin uitvoert voor de Europese industrie. Dit CO2-reductie stappenplan, zie afbeelding, geeft een compleet overzicht van de benodigde stappen op bedrijfsniveau om tot een concreet en haalbaar masterplan voor CO2-reductie te komen met een corresponderende roadmap.
211102_W_Tebodin.jpgTijdens het webinar lichtte Jordi Koes, industrial sustainability consultant, de intergrale masterplanaanpak toe aan de hand van een concrete casus: de toekomstige fabriek van Mitsubishi Specialty Chemicals Netherlands B.V. te Rotterdam. Bij het ontwerp van deze fabriek is de masterplanmethodiek toegepast dat geresulteerd heeft in een lagere CO2-footprint en een duurzamer design. De duurzame maatregelen om CO2 te reduceren variëren van procesoptimalisatie, restwarmte en elektrificatie (scope 1 & 2) tot het inzetten van duurzame grondstoffen (scope 3). Om deze maatregelen te identificeren en realiseren is kennis van het proces, de eigen milieu-impact en mogelijke synergie met bedrijven/gemeenten in de directe omgeving essentieel. Door de masterplanmethodiek toe te passen volgens het scale-not-skipprincipe wordt aan alle voorwaarden om effectief te verduurzamen voldaan.

In het 2e deel van het webinar dook Tim Speelman, energie consultant, de techniek van CCUS (carbon capture utilization and storage) in. Voor bepaalde processen is het op korte termijn niet mogelijk om directe CO2-emissie te vermijden. Voor deze specifieke gevallen kan CCUS een mogelijkheid zijn. De belangrijkste randvoorwaarden om als bedrijf carbon capture te overwegen zijn in kaart gebracht. Carbon capture and storage kan op korte termijn een uitkomst bieden om CO2-uitstoot te verminderen, maar is bovenal een opstap naar carbon capture and utilization, waarin de koolstofmoleculen een nieuwe toepassing vinden. Tim ging tot slot de diepte in door op de verschillende capturetechnieken in te gaan en de mogelijkheden te bespreken om CO2 in te zetten als grondstof in de toekomst.