Webinar Informatieuitwisseling Incidentscenario’s

Webinar Informatieuitwisseling Incidentscenario’s

Brzo-bedrijven die onder de Seveso-wetgeving vallen en een domino-aanwijzing hebben (zie ook artikel 8 van het Brzo-2015), zijn verplicht om een aantal incidentscenario’s met hun buren te delen. Inmiddels zijn in fase 1 de Brzo-bedrijven onderling geïnformeerd en gaat nu fase 2 van start, waarin per regio een aantal webinars wordt georganiseerd om de informatieuitwisseling over domino-effecten te faciliteren tussen Brzo- en niet-Brzo bedrijven. De eerste online sessie, georganiseerd door Deltalinqs en de DCMR, heeft op 17 mei jongstleden plaatsgevonden.

Joost de Klerk en Martine Bakx van DCMR hebben met name de evaluatie van fase 1 en de verwachting voor fase 2 tijdens het webinar toegelicht. In onze regio, het havengebied van Rotterdam, delen veel bedrijven effectgebieden met hun buren. Hoewel de bedrijven hierin een individuele verplichting hebben, lijkt het Deltalinqs en de DCMR goed om de niet-Brzo buurbedrijven juist gezamenlijk te informeren. Door DCMR is hiervoor een soort logische clusteraanpak geformuleerd. Het lijkt hierin handig om per cluster een bedrijf aan te wijzen dat binnen zo’n cluster de coördinatie van de informatievoorziening oppakt. Deltalinqs zal hier waar nodig zoveel mogelijk in ondersteunen.

Vanaf 1 september moet de inspanning die Brzo-bedrijven hebben geleverd ten aanzien van het informeren van niet-Brzo buurbedrijven zichtbaar zijn. Op basis van deze informatie hebben de niet-Brzo bedrijven vervolgens de plicht om te bekijken of hun noodplan up-to-date is. De DCMR en andere inspectiediensten met bevoegdheden op dit terrein kunnen hierop controleren.

Michiel Berendrecht van LyondellBasell heeft tijdens het webinar met name laten zien, hoe hij de domino-aanwijzing voor één van de sites heeft ingevuld. Hij gaf aan dat het hem heeft geholpen om toch nog de puntjes op de i te zetten ten aanzien van de effectiviteit van het noodplan voor zijn organisatie.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Frank Kasel (contactgegevens aan de rechterzijde).