Verzoek om input vergaderen postcorona

Verzoek om input vergaderen postcorona

Deltalinqs blijft de adviezen van de nationale autoriteiten over hoe te handelen inzake corona op de voet volgen. Voor de Deltalinqs-medewerkers geldt dat zij in ieder geval tot 20 september zoveel mogelijk vanuit huis blijven werken.

Wat betekent dit concreet?

  • Het Deltalinqs-kantoor is tot 20 september gesloten en alleen geopend op de tijden dat er intern vooraf vastgelegde afspraken/vergaderingen in aangepaste vorm fysiek plaatsvinden. De meeste vergaderingen zijn nog steeds online.
  • De medewerkers blijven volledig bereikbaar op de voor u bekende wijze. Zie ook: https://www.deltalinqs.nl/medewerkers.
  • De interne telefoonnummers vallen terug op een ingesproken bandje.

Inmiddels denken ook wij na over het hybride werken postcorona. Naast een inventarisatie over wensen/behoeften onder de eigen medewerkers hebben wij 2 webinars voor de leden georganiseerd over dit thema, waarvan de laatste op 2 september 2021.

Om de dienstverlening voor onze leden/stakeholders ook postcorona te waarborgen vernemen wij ook graag uw voorkeuren ten aanzien van overleggen/vergaderen. Heeft u een voorkeur voor fysiek, online of een combinatie daarvan? Uw opgave ontvangen wij graag per e-mail via vandriel@deltalinqs.nl. Deze vraag wordt inmiddels ook besproken binnen de diverse overlegfora van Deltalinqs.