Stikstofvergunningverlening is ingewikkeld, maar niet onmogelijk

Stikstofvergunningverlening is ingewikkeld, maar niet onmogelijk

De vergunningverlening voor de haven- en industriële bedrijven zit sinds de uitspraak van de Raad van State in 2019 over stikstof grotendeels op slot. Er is weinig stikstofdepositieruimte beschikbaar voor de haven en industrie en dat geeft de nodige onzekerheid over de ontwikkelmogelijkheden van bedrijven; de investeringen in uitbreidingen en nieuwe vestiging. Toch ligt de vergunningverlening niet helemaal stil en is er vaak meer mogelijk dan in eerste instantie wordt gedacht.

Veel Deltalinqs-leden hebben momenteel te maken met een vergunningaanvraag waar stikstof onderdeel van uitmaakt, of zij willen de mogelijkheden inschatten voor een nieuw project of investering. Ruim honderd leden namen 22 april dan ook deel aan het Webinar Stikstofvergunningverlening en is bijgepraat over wat er wel en niet kan ten aanzien van deze vergunningverlening en hoe zij dat het beste kunnen aanpakken.

Na een inleiding en toelichting van Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam, waarin kort is ingegaan op de inzet van de lobby en de regionale aanpak om op termijn stikstofdepositieruimte voor de haven en industrie te creëren, lag de nadruk van dit webinar op de vergunningverlening met een toelichting van Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). ODH is de uitvoerende omgevingsdienst voor de vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).

"De kaders voor vergunningverlening zijn niet eenvoudig," aldus Leo Hopman, afdelingshoofd van de Omgevingsdienst Haaglanden, "door nieuwe wet- en regelgeving en recente jurisprudentie van de Raad van State is het stikstoflandschap nog steeds in beweging en er zullen nog nieuwe regels volgen. Die leiden gelukkig soms ook tot een vereenvoudiging of tot een vermindering van de vergunningplicht." De belangrijkste regels zijn door hem toegelicht en daarbij is ook aangeven welke aandachtspunten van belang zijn.

Gert-Jan Brueren, programmamanager vergunningen en advies bij Havenbedrijf Rotterdam, ondersteunt geregeld klanten bij vragen over de Wnb-vergunning. Om vergunningverlening op termijn makkelijker te maken, werkt het Havenbedrijf samen met regionale en rijkspartners aan het oprichten van een stikstofbank voor het Rotterdamse haven- en industriegebied in de vorm van een Facetplan stikstof. "Echter het instellen van een stikstofbank is één, het vullen is een tweede. Voor stikstofdepositieruimte zullen we naast bedrijven binnen en buiten de haven ook nadrukkelijk naar de overheid kijken."

Hier haakt Carla Jong, beleidsadviseur milieu en duurzaamheid bij Deltalinqs, op aan: "Zonder stikstofdepositieruimte voorzien we grote economische schade en vertraging in energietransitie voor de Rotterdamse haven. Dat is de inzet van onze Rotterdamse lobby voor de formatie van een nieuw kabinet. Helaas is die ruimte op korte termijn niet geregeld. Daarom is het belangrijk dat we als Deltalinqs samen met ODH, Havenbedrijf Rotterdam en DCMR via dit webinar op z’n minst voor onze leden duidelijkheid hebben kunnen scheppen in wat er nu wel of juist niet kan en waarmee rekening moet worden gehouden bij een vergunningaanvraag. De grote opkomst zegt wel iets over de omvang van het probleem."

Beschikbare presentaties