Prinsjesdag 2021: extra gelden goede eerste stap, snelle kabinetsvorming nodig

Prinsjesdag 2021: extra gelden goede eerste stap, snelle kabinetsvorming nodig

Op dinsdag 21 september heeft het demissionaire kabinet de Miljoenennota 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer. Terwijl de onderhandelingen voor een nieuw kabinet en regeerakkoord nog steeds in volle gang zijn, kwam het huidige kabinet op Prinsjesdag wel met een aantal maatregelen op het gebied van klimaat, energie en integriteit. 

Er zijn echter ook cruciale dossiers onbenoemd, zoals de stikstofcrisis, de noodzakelijke extra gelden voor onderhoud aan de infrastructuur en het investeren in de sociale transitie (onderwijs, om- en bijscholen). De demissionaire regering trekt 6,8 miljard euro extra uit voor het klimaat en de komende jaren een bedrag van 550 miljoen extra voor criminaliteitsbestrijding.

Energie- en grondstoffentransitie
Deltalinqs ziet de extra miljarden die het kabinet uittrekt voor klimaatprojecten als een goede eerste stap. Daarbovenop is echter nog meer nodig, zoals sterke regie op de transitie vanuit het rijk, zekerheid voor ondernemers die willen investeren, extra aandacht voor de sociale aspecten en een verstandige maar voortvarende vertaling van het Europese “Fit for 55”-pakket in de juiste wet- en regelgeving.

Integriteit
Daarnaast is het goed dat er 550 miljoen euro extra naar de bestrijding van criminaliteit gaat. De eerder door minister Grapperhaus toegezegde 5 miljoen (na de moord op Peter R. de Vries) voelde een beetje als een druppel op de gloeiende plaat (maar is niettemin wel degelijk welkom). Het is duidelijk dat er honderden miljoenen extra nodig zijn voor de bestrijding van de drugssmokkel en –criminaliteit. Het beeld rijst onder meer dat bendes vergaand zijn geïnfiltreerd in de politieorganisaties, douane en het bedrijfsleven. Daarom is bijvoorbeeld het invoeren van verplichte screening op AIVD-niveau noodzakelijk, voor werknemers met een kwetsbare functie in de haven. Zonder deze diepgaande check komt dan niemand meer de bedrijfsterreinen op. Hetzelfde geldt voor het zwaarder bestraffen van de uithalers van de drugs op terminals en het anoniem kunnen melden van zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Er is dus steviger actie nodig en daarvoor is meer structurele overheidssteun een noodzaak.

Snelle vorming nieuw kabinet noodzakelijk
Hoewel met de bovenstaande extra gelden deels al stappen in de juiste richting worden gezet, blijft de noodzaak om snel een nieuw kabinet te vormen onverminderd hoog. Want ook voor andere actuele thema’s zoals het tekort aan arbeidskrachten, onderhoud van infrastructuur en de stikstofproblematiek moet op korte termijn stimulerend beleid ontwikkeld worden met de noodzakelijke investeringen, om daarmee meer stappen in de juiste richting te zetten. Deltalinqs blijft hiervoor dan ook onverminderd aandacht vragen.