Onderzoek Fox-IT over digitale weerbaarheid risicovolle bedrijven beschikbaar

Onderzoek Fox-IT over digitale weerbaarheid risicovolle bedrijven beschikbaar

Er is helaas met grote regelmaat sprake van cyberaanvallen bij bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden. Dat roept de vraag op hoe kwetsbaar bedrijven zijn die met gevaarlijke stoffen werken. Deze vraag stond donderdag 18 november centraal in het FERM Port Cyber Café.

Hoe kwetsbaar zijn bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken? Vanuit die vraag liet DCMR, kersverse publieke partner van FERM, door Fox-IT een onderzoek uitvoeren naar de staat van de digitale weerbaarheid bij de risicovolle bedrijven in het eigen werkgebied. In september, daags na de vorige editie van het Port Cyber Café, heeft DCMR de resultaten van dat onderzoek gepubliceerd. Daaruit is gebleken dat bij een relatief groot deel van de onderzochte bedrijven, ook in de Rotterdamse Haven, de aandacht voor cybersecurity verder versterkt moet worden. Inmiddels zijn hier ook Kamervragen over gesteld. 

Tijdens onze bijeenkomst werden de onderzoeksresultaten door adviseur cybersecurity Ramón Dohmen (DCMR) verder toegelicht. Ook verzorgde Michael Weng, Principal Security Consultant bij de NCC Group (waar Fox-IT ook onderdeel van is) vanuit Kopenhagen een presentatie over cybersecurity in OT/ICS. En gingen we met Maarten Oosterink van FERM-participant Shell in gesprek over de ontvangst van het onderzoek. Lees hier het volledige verslag.

Crisisoefening in het Port Cyber Café
Het FERM Port Cyber Café van 16 september 2021 stond in het teken van een interactieve crisisoefening, waarbij het fictieve bedrijf Blue Team Shipping werd getroffen door een cyberincident. In het FERM IT-portal voor participanten ontvingen we een melding van een incident in de haven, waarna we in een crisiscomité met vier fictieve panelleden van het bedrijf - CEO Bas Janssen (Deltalinqs), CFO Elisabeth van Opstall (SmartPort), CISO Luisella ten Pierik (Stedin) en CCO Bas Kruimer (DNV Netherlands) - stapsgewijs door de verschillende fasen van een cyberaanval zijn gelopen. Zowel de kennis van de aanwezige participanten, als de digitale deelnemers werd benut om de aanval af te weren en de directe en indirecte gevolgen zoveel mogelijk te beperken. We delen graag de videoverslaggeving van het evenement.