Nieuwe stap in cyberweerbaarheid door OKTT-status

Nieuwe stap in cyberweerbaarheid door OKTT-status

Stichting FERM heeft van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) de OKTT-status toegewezen gekregen en zodoende een belangrijke stap gezet in de doelstelling om de haven van Rotterdam de best digitaal beveiligde haven ter wereld te maken.

OKTT is de afkorting van Objectief Kenbaar Tot Taak: het NCSC kan vanuit zijn wettelijke grondslag alleen informatie over dreigingen en incidenten delen met een samenwerkingsverband dat objectief kenbaar tot taak heeft andere organisaties of het publiek te informeren. Dankzij de toekenning van de OKTT-status kan FERM voorzien in tijdige, actuele en relevante dreigingsinformatie in het nieuwe IT-portal voor participanten, waarin informatiedeling centraal staat. De vernauwde samenwerking die FERM aangaat met zowel het NCSC als de NCTV is een belangrijke nieuwe stap in de cyberweerbaarheid van de aangesloten organisaties in de haven.

Evelien Bras, directeur FERM: “Met hulp van het NCSC kunnen we hele specifieke dreigingsinformatie met onze participanten delen, waardoor we weer een stapje verder kunnen gaan in het cyberweerbaar maken van het Haven Industrieel Complex. Dit is een echte meerwaarde voor alle bedrijven in de Rotterdamse Haven, zeker nu we gelukkig zien dat steeds meer bedrijven zich bij ons aansluiten.”

Voor het volledige persbericht klik hier.