Lidvereniging VRC aan het woord

Lidvereniging VRC aan het woord

Als lidvereniging aangesloten bij Deltalinqs behartigt de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors (VRC) de belangen van zo’n 60 cargadoors en vormt daarmee naar eigen zeggen een belangrijke brug tussen schip en lading aan de ene kant en de afwikkeling in de haven aan de andere kant. Dat bracht het afgelopen anderhalf jaar meer uitdagingen met zich mee dan voorheen, maar de sector toonde zich robuust. 

Vandaag is het woord aan directeur Marco Tak, over hoe de sector omging met de crisis en vooruitkijkt naar een ‘nieuw normaal’: “Ik hoop dat de crisis voor meer bewustwording heeft gezorgd bij mensen over het belang van een goed functionerende logistieke keten.”
30-9 Lidvereniging VRC aan het woord_MarcoTak.jpgTerug naar fysieke bijeenkomsten
Na ruim anderhalf jaar is er wel gewenning opgetreden, hoewel de sector in het begin snel moest omschakelen. “We zijn gelijk met de partners in de gehele logistieke keten om tafel gegaan om afspraken te maken. Er moest natuurlijk voorkomen worden dat er veel fysiek contact ontstond tussen bemanning op het schip en het vasteland, om besmettingen aan boord van de schepen te voorkomen. De goede contacten met Port Health Centre kwamen daarbij van pas en er is al snel door private partijen een quarantaine hotel ingericht waar veel VRC-leden van gebruik konden maken,” zegt Tak. Toen eenmaal de vaccinaties beschikbaar kwamen, sloot de VRC aan bij het vaccinatieprogramma van de KVNR. “In de Rotterdamse haven zijn we samen met o.a. de KNVR, het Havenbedrijf, de Arbo Unie en andere partners een pilot gestart om buitenlandse bemanningsleden gevaccineerd te krijgen. Wat begon als een pilot, werd later omgezet naar een vast programma en is inmiddels uitgebreid naar andere havens in Nederland.” Met versoepelingen van de maatregelen in zicht is het ook weer tijd voor de fysieke bijeenkomsten. Tak: “We kijken allereerst goed naar wat onze eigen leden willen en de RIVM-maatregelen worden daarbij in acht genomen, maar alle seinen staan op groen om weer ons Cargadoorscafé en jaardiner te organiseren. Ook onze vergaderingen willen we weer zoveel mogelijk fysiek gaan organiseren.”

Container Vrijgave Bericht
Toch gaat niet alles weer fysiek. De webinars die de VRC al organiseerde, zullen blijven. Tak: “Eens per 2 maanden geeft een van onze geassocieerde leden een presentatie over hun rol in de haven. Het leuke daarbij is dat je dan mensen treft die normaal niet snel naar de netwerkbijenkomsten komen. Dat geeft toch een extra dimensie aan wat wij doen als VRC, dus die houden we erin.” En verder digitaal: het Container Vrijgave Bericht. Een belangrijke transitie waarop de gehele logistieke keten zich voorbereidt. Tak: “Op 4 oktober start fase 1 en de grote vraag is natuurlijk hoe het gaat werken. We steken veel tijd in de bewustwording bij onze achterban en er is een speciale website ingericht met allerlei informatie voor alle betrokken stakeholders. In het begin zullen sommigen partijen misschien even door de zure appel heen moeten bijten, maar op de lange termijn zien we dit als een hele goede ontwikkeling.”

Tip van de maand:
Tak: Wijs niet te veel naar anderen, maar kijk vooral naar jezelf en stel jezelf de vraag wat jij kan doen om het logistieke proces verder te optimaliseren.

Meer informatie?
Marco Tak, directeur VRC
tak@shipagents.nl
06-10780331
shipagents.nl (website VRC)
voorbereidophetcvb.nl (website Container Vrijgave Bericht)