Grote belangstelling voor webinar waterstofprojecten

Grote belangstelling voor webinar waterstofprojecten

Waterstof is een van de oplossingen om de ambitieuze klimaatdoelen voor 2030 te realiseren. De CO2-uitstoot moet dan immers met minimaal 49% zijn gedaald t.o.v. 1990 en zelfs met 55% volgens de aangescherpte EU-regels. Het Haven Industrieel Complex (HIC) werkt op dit moment al hard aan de hiervoor noodzakelijke stappen en doelen.

Op dinsdag 30 maart organiseerde Deltalinqs hierover een webinar voor en door leden. Bijna zeventig deelnemers werden bijgepraat over een aantal reeds opgestarte initiatieven op het gebied van waterstof in de mainport Rotterdam, de onderlinge samenwerking tussen de verschillende partijen in het HIC en de toekomstplannen voor het gehele haven- en industriecluster.

Na een korte introductie van moderator Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program, trapte Mathijs Groenewegen, business development engineer bij BP, af met het onderwerp ‘Waterstof als brandstof voor de industrie’. Na een korte inleiding over de huidige status van waterstof en de verschillende toepassingen, vertelde hij over het project H-vision, gericht op blauwe waterstof, gemaakt van raffinaderijgas en een oplossing om op korte termijn snel grote hoeveelheden CO2-reductie te behalen. Vervolgens stipte hij het project H2-Fifty aan, een groen waterstofproject op basis van elektrolyse, dat gebruikt zal worden voor ontzwaveling op de BP-raffinaderij.

Vervolgens was het de beurt aan Diederick Luijten, vice president hydrogen energy bij Air Liquide, die een update gaf over projecten op het gebied van duurzaam zwaar wegtransport, die in 2025 15% en in 2030 30% CO2-reductie gerealiseerd moeten hebben. Dit lukt niet met de huidige technologie en verbrandingsmotoren, daarvoor zijn nieuwe, duurzame energiedragers nodig, zoals waterstof. Elektrisch rijden is het meest geschikt voor stadsvoertuigen, waterstof en andere e-fuels voor lange afstand en zwaar wegtransport. Meer specifiek zoomde hij in op het project HyTrucks, een project van Air Liquide met veertig partners, dat op dit moment wordt uitgerold in de havens van Rotterdam, Antwerpen en Duisburg. Hierbij gaat het om de omschakeling van diesel naar blauwe en groene waterstof voor zwaar wegtransport om daarmee aan het reductiedoel van 30% in 2030 te kunnen voldoen.

Als laatste volgde een presentatie van Randolf Weterings, programma manager electrification and hydrogen bij Havenbedrijf Rotterdam. Hij vertelde over de ambities van het Havenbedrijf Rotterdam om de waterstofhub van Europa te worden. Daarvoor is ook import van waterstof nodig, omdat uitsluitend zelf produceren simpelweg niet genoeg zal zijn om aan de toekomstige vraag naar waterstof te kunnen voldoen. Ook attendeerde hij de deelnemers over de noodzaak voor het realiseren van een waterstoftransportnet, waarin alle vormen van waterstof (zowel import van groene waterstof als eigen productie van zowel blauwe als groene waterstof) bij elkaar komen en in eerste instantie gebruikt kunnen worden in de industrie in Rotterdam zelf, maar later ook getransporteerd kunnen worden naar andere regio’s in Nederland zoals Chemelot en het Duitse achterland (Noordrijn-Westfalen).   

De overall conclusie van het webinar was: de enorme potentie en hoge verwachtingen van waterstof voor de energievoorziening van de toekomst. Daarvoor moet echter nog een aantal belangrijke obstakels worden overwonnen, zoals het aanleggen van een nieuwe pijpleidingeninfrastructuur en het reduceren van onzekerheden over de technische en financiële prestaties van nieuwe productietechnologieën. Stabiel overheidsbeleid, innovaties, flexibele inzet van zowel blauwe als groene waterstof en strategische samenwerkingen tussen de partijen in het HIC onderling zijn daarvoor van groot belang.

Het pdf-document met de gehouden presentaties kunt u hier downloaden.

Vanwege de grote interesse en enthousiaste reacties krijgt het webinar zeker een vervolg.