Emerald Kalama Chemical viert bijzonder 60-jarig jubileum

Emerald Kalama Chemical viert bijzonder 60-jarig jubileum

De stoffen die Emerald Kalama Chemical in de Botlek produceert kom je overal tegen. De producten die uit de fabriek komen; benzoëzuur, benzaldehyde en benzylalcohol, zijn onder meer te vinden in shampoo, frisdranken, medicijnen en vleesproducten.

Site director Mark d’Angremond en manager hse&q John Mol over het 60-jarig bestaan van de fabriek: “Het is om een aantal redenen een bijzondere fabriek. Zoals die hier staat, met al haar functionaliteiten, vind je ze haast nergens in Europa.”
Mark d'Angremond en John Mol Emerald Kalama Chemical.jpg
Bijzondere locatie
De fabriek in de Botlek is een van de oudste in de regio en is tweemaal van eigenaar gewisseld. Oorspronkelijk is ze voortgekomen uit een samenwerking tussen DOW Chemical en DSM. Het van origine Amerikaanse Emerald Kalama Chemical werd in 2010 eigenaar van de fabriek, die in totaal vier productielocaties bezit. De locatie in de Botlek is met 160 werknemers de grootste. Mol: “Hier werd jarenlang alleen fenol geproduceerd voor de DSM-fabriek in Geleen. Dat was het bestaansrecht van deze locatie. Met het oog op winstgevendheid is in 2004 besloten te stoppen met fenol en verder te gaan met de tussenproducten: benzoëzuur, benzaldehyde en benzylalcohol. Sindsdien bevoorraden we een breed scala aan klanten met in de afgelopen jaren een grotere focus op de voedingsmiddelenindustrie." d’Angremond vult aan: “De fabriek is verder niet eens zo groot in vierkante meters. Maar we hebben alles: vloeistoffen, vaste stoffen, alle unitoperations die je maar kunt bedenken. Zeker als ontwikkellocatie is deze fabriek fantastisch."

Viering jubileumjaar in verschillende etappes
Vanwege de COVID-maatregelen vindt de viering van het jubileumjaar in verschillende etappes plaats, zowel digitaal als fysiek. Mol: “We moesten vanwege de huidige situatie wel voor een alternatieve aanpak kiezen. Daarom organiseerden we op 28 maart een digitaal proostmoment met elkaar. Medewerkers kregen een proostpakketje opgestuurd met wat lekkers te eten en zakjes witte en rode wijn en we hebben oud-directeuren geïnterviewd. De dag erna, op 29 maart, was er nog een viering met toespraken van onze chief executive officer, Ed Gotch, Manon Bloemer, directeur van de Koninklijke VNCI en havenwethouder Van Gils. We hebben ook een fysieke viering op de planning staan voor het tweede deel van het jaar, waarbij we hopen dat een geschikt moment zich zal voordoen."

D’Angremond vult aan: “De restricties rondom COVID zullen altijd leidend zijn. Weinig mensen staan er daarnaast bij stil dat onze fabriek 24/7 draait en er dus altijd mensen bij ons aan het werk zijn. Dat betekent dat festiviteiten dubbel georganiseerd moeten worden, voor twee verschillende momenten. We splitsen dus de groep op in tweeën zodat iedereen erbij kan zijn."

Optimistisch over de toekomst
Ondanks de pandemie is Emerald Kalama Chemical optimistisch over de toekomst. De chemie speelt een belangrijke rol tijdens de pandemie en kan een motor zijn voor veranderingen die een schonere toekomst kunnen bewerkstelligen. “In het begin van de pandemie was er een enorm tekort aan bijna alles. Toen hebben we samen met andere bedrijven een donatie van mondkapjes en handschoenen gedaan aan het Rode Kruis. Die maken wij niet zelf, maar bijvoorbeeld benzylalcohol, die wordt gebruikt voor de ontsmettingsmiddelen waar nu veel vraag naar is”, zegt d’Angremond.

Een van de belangrijkste ontwikkelingen waar Emerald Kalama Chemical op inspeelt is verduurzaming. D’Angremond: “Net zoals iedereen willen wij van luchtverontreiniging af, maar het dichtlassen van alle pijpen is daarvoor geen oplossing. De chemische industrie is het vehikel om de energietransitie mee mogelijk te maken. Zo dragen verschillende van onze producten bij aan gezondere alternatieven; denk hierbij aan conserveringsmiddelen in de voedingsmiddelenindustrie, toevoegingen aan diervoeder die bijdragen aan de reductie van antibiotica in deze industrie en weekmakers voor de kunststofindustrie. Daarnaast zijn we bezig met onze energie-efficiëntie, we zijn bezig met de vervanging van ons stoomfornuis en we werken actief samen met bedrijven als AVR en NetVerder om de bestaande stoompijp tussen AVR en Emerald Kalama Chemical verder uit te breiden. Deze, en andere, activiteiten dragen bij aan een reductie van de emissies en een verhoging van energie efficiëntie."

Toch zijn er tot slot ook uitdagingen te noemen. De vraag naar meer vaklui wordt steeds luider, iets waar volgens d’Angremond de hele sector last van heeft. “De industrie moet beter op de kaart komen te staan als werkgever en dat begint al bij voorlichting op scholen. Goed technisch personeel, op welk niveau dan ook, is steeds schaarser aan het worden. En dat terwijl de chemie een aantrekkelijk werkveld is, met mooie beroepen waar een goed inkomen in valt te verdienen,"

Meer informatie
Mark d’Angremond
, site director en John Mol, manager hse&q. Website: https://emeraldkalama.com/.