DeltaPORT Donatiefonds helpt orgelweek aan educatief programma

DeltaPORT Donatiefonds helpt orgelweek aan educatief programma

Met financiële steun van het DeltaPORT Donatiefonds krijgt de Vlaardingse orgelweek dit jaar een educatief programma voor groepen 6 en 7 van de basisscholen. Met de orgelweek, die eind juni voor de achttiende keer wordt gehouden, ondersteunt de stichting Van Peteghem-orgel de instandhouding van het uit 1763 daterende orgel in de Grote Kerk van Vlaardingen.
Orgelweek.jpg

Het Vlaardingse orgel is afkomstig uit een abdij in het Belgische Gent, waar het ooit nog is bespeeld door Wolfgang Amadeus Mozart. Het orgel is gebouwd door orgelbouwer Pieter van Peteghem en kent enkele bijzondere kenmerken. In 1819 is het orgel geïnstalleerd in de Vlaardingse Grote Kerk.

Ook is een donatie toegekend aan de stichting Vrienden van Citykids van het gelijknamige kindzorgcentrum in Nissewaard. Met de steun van het DeltaPORT Donatiefonds krijgt dit centrum een veilige buitenspeelplaats voor kinderen met een beperking en voor kinderen die intensieve medische zorg nodig hebben.

Donaties zijn er ook voor de stichting Hertenpark Maasland voor de vervanging en verduurzaming van het verblijf van de wallaby’s en voor de stichting Wens & Go voor het vervullen van wensen van mensen uit Barendrecht, Albrandswaard en Rotterdam-Zuid die in een moeilijke financiële situatie verkeren.

Het DeltaPORT Donatiefonds heeft ook steun toegekend aan de stichting Theater Koningshof voor het zomerproject Parklif/ve in de tuin van het Maassluisse theater, aan het evenement Jeugdvakantieland dat in augustus voor de 63-ste keer in Ahoy wordt gehouden, aan de organisatie Onder het Buro voor de theatervoorstelling Kunst die deze zomer wordt gehouden in verschillende Rotterdamse wijken, aan het Jenevermuseum in Schiedam voor de restauratie van de branderij De Gekroonde Brandersketel, voor de totstandkoming van een havenwandelgids, aan Kinderfondsen Nederland voor de Bootcamp Zomerdagen in Rotterdam en Vlaardingen en aan de stichting Confro voor een lespakket bij het taboedoorbrekend theaterprogramma Alter Ego.

Met het DeltaPORT Donatiefonds tonen bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied en het Havenbedrijf Rotterdam hun maatschappelijke betrokkenheid. Het fonds verstrekt geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.