Deltalinqs Safety Panel: de weg uit de crisis

Deltalinqs Safety Panel: de weg uit de crisis

Binnen de overlegstructuur van het domein veiligheid is er één heel bijzonder overleg: het Deltalinqs Safety Panel. Dit overleg bestaat uit de leden van de stuurgroep veiligheid aangevuld met een aantal aansprekende stakeholders van binnen en buiten de Deltalinqs-achterban. Zo creëren we een kritische blik zowel outside–in als inside-out om als Deltalinqs nog beter te kunnen anticiperen op ontwikkelingen en gebeurtenissen om ons heen.

Het thema van de meest recente bijeenkomst van 2021 was de weg uit de coronacrisis. Dr. Joke Boonstra, lid van de raad van bestuur van het Erasmus MC, leidde de discussie in met wat het afgelopen coronajaar met het zorgpersoneel heeft gedaan. Er heerst vooral een gevoel van onzekerheid en oneerlijkheid. Er wordt een zware wissel getrokken op het zorgpersoneel, enerzijds wil de bevolking meer vrijheden en anderzijds is in tegenstelling tot de eerste en tweede golf de waardering voor de zorg niet meer vanzelfsprekend. Daar waar eerst één verpleegkundige op één IC-patiënt liep, zijn dat er nu één op drie. Een en ander uit zich in meer vermoeidheid en boosheid onderling, maar ook vanuit patiënten en familieleden.

Professor dr. Jop Groeneweg gaf ook zijn bespiegelingen op het thema. De langdurige pandemie heeft invloed op ons denken. Onderzoek in de VS leerde dat het aantal verkeersongevallen per afgelegde mijl in 100 jaar nog niet zo hoog is geweest als nu. Ook het voortdurende online vergaderen heeft invloed op dat aantal verkeersongevallen, maar ook op ons slaapritme. Onze amygdala (een onderdeel van onze hersenen) laat ons brein voortdurend alert zijn, hetgeen geen normale situatie is.

Een maatregel invoeren en verankeren is lastig en wordt nog lastiger als deze opnieuw moet worden ingevoerd. In Australië voert de olie- en gasindustrie mede daarom een beleid dat verder gaat dan de overheid verplicht en ook worden maatregelen niet zomaar opgeheven als de regering dat wel toestaat (zoals mondkapjes/social distancing ook voor de langere termijn, et cetera). Daar waar wij over postpandemisch praten, spreekt Jop over interpandemisch: “Er zal weer een nieuwe pandemie komen, we weten niet wanneer, maar komen zal zij. We moeten zorgen dat we hierop voorbereid zijn.” Joke vult aan, dat naast psychische ondersteuning ook juist authentieke waardering het verschil maakt. Een kwetsbare opstelling van boegbeelden in teams helpt daarbij. Ook het geven van aandacht en autonomie zijn factoren die positief bijdragen aan die waardering.

Bedrijven die het momenteel goed doen, zijn bedrijven die goed voorbereid zijn. We zijn geneigd om kosten te besparen, maar moeten bedenken dat wat we met een pennenstreek weghalen niet direct weer terug is. Het is net als met veiligheidsvoorzieningen, zolang er geen incidenten zijn worden ze gezien als kostenpost, maar bij incidenten zijn we maar wat blij dat de voorzieningen er zijn en bewijzen ze hun nut. De pandemie laat de zwakheden in processen zien, laten we daar vooral van leren.

De discussie leverde een aantal gezamenlijke conclusies op:

  • De duur van de pandemie zal invloed hebben op het welzijn van de medewerkers.
  • We moeten proberen met authentieke empathie comfort te bieden aan de medewerkers zonder feiten en negatieve gevoelens te ontkennen.
  • Mensen willen gewaardeerd worden, in moeilijke tijden is dat nog belangrijker. Complimenten werken gewoon!
  • Het advies is, dat Deltalinqs zich zal inzetten voor harmonisatie van beleid naar Australisch voorbeeld: 'Te vroeg afschakelen en teveel verscheidenheid leiden tot chaos en verwarring.'
  • Deltalinqs zal nog voor de zomer een moment agenderen om het besproken thema in een workshop te verwerken.