'Burenfonds' van de Rotterdamse haven helpt kinderkrant Jong010 met havenverhalen

'Burenfonds' van de Rotterdamse haven helpt kinderkrant Jong010 met havenverhalen

Met financiële steun van het DeltaPORT Donatiefonds gaat kinderkrant Jong010 ook verhalen maken over het Rotterdamse haven- en industriegebied. De verhalen moeten ervoor zorgen dat kinderen van zeven tot en met twaalf jaar een verbinding maken met de haven. Ook moeten de havenverhalen de kinderen aanzetten tot nadenken over hun omgeving. De kinderen zullen zelf in groepjes worden betrokken bij het maken van de havenverhalen.

Volgens de kinderkrant spelen haven en industrie op verschillende manieren een rol in het leven van kinderen. Jong010 wil dat in de vorm van projecten aan de kinderen tonen en uitleggen. De verhalen zullen ook interessant zijn voor ouders en verzorgers, zodat zij samen met de kinderen de onderwerpen kunnen bespreken.

Het DeltaPORT Donatiefonds heeft ook bijdragen toegekend aan de stichting Huis Distinto voor aanpassingen aan het Barendrechtse jeugdhulpcentrum. De stichting werkt aan de inrichting van onderwijszorgruimten, een gesprekskamer voor ouders, een prikkelarme snoezelkamer en aan herinrichting van de buitenruimte. Museum Vlaardingen krijgt een bijdrage voor een expositie over de Vlaardingse marineschilder Arij Pleijsier. Donaties zijn er ook voor een vogelmuur die Urban Ideals wil realiseren in de Rotterdamse binnenstad. De vogelmuur is een project dat een combinatie maakt van straatkunst, architectuur, design, stedelijke ecologie en gemeenschapsontwikkeling. Het doel van het project is het vergroten van de biodiversiteit door natuurlijke habitats te creëren als ‘appartementen’ voor vogels op blinde muren. 

De stichting Powergarden krijgt een steuntje in de rug voor de aanleg van een zorg- en belevingstuin in de wijk Feijenoord. Ook is er geld voor de stichting Groev in Rotterdam voor de aanschaf van muziekinstrumenten om met projecten bij te dragen aan inclusie, eigenwaarde en het welzijn van mensen met een verstandelijke handicap. Met de steun van het DeltaPORT Donatiefonds gaat de stichting Pleistocene Zoogdieren volgend jaar een iconisch ijstijddier presenteren. Het gaat om een levensgroot model van een reuzenbever, de Trogontherium cuvieri. Het bevermodel zal te zien zijn in Natuurhistorisch Museum Rotterdam en in Historyland in Hellevoetsluis.

Lokale adviescommissies van het DeltaPORT Donatiefonds hebben recent bijdragen toegekend aan onder meer vereniging Bridge Inn in Portugaal, het klokkenluidersgilde in Brielle voor een nieuwe klok, de stichting Uitjezelf voor een kinderprogramma in Delfshaven, volkstuinvereniging Ons Belang in Hoogvliet voor twee nieuwe bankjes, Ouderensoos Pernis, volkstuinvereniging Eurohof in Rozenburg, de stichting Westvest in Schiedam voor kamerconcerten, roeivereniging Bernisse en de stichting Boombehoud Vlaardingen voor een minibos in Oostwijk.

Met het DeltaPORT Donatiefonds tonen bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied en het Havenbedrijf Rotterdam hun maatschappelijke betrokkenheid. Het fonds verstrekt geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Zie ook: www.deltaportdonatiefonds.nl.