Aluchemie aan het woord over aankomende sluiting

Aluchemie aan het woord over aankomende sluiting

In februari maakte Aluchemie bekend haar activiteiten in de Botlek eind 2021 te staken. Daarmee verdwijnt na meer dan 50 jaar een bekende naam uit het Botlekgebied. In de Mailinqs van deze maand lichten Bernard van Oost (cfo) en Chantal Groenendijk (chro & communicatie) de aanloop naar het besluit toe en wat er de laatste maanden zoal staat te gebeuren bij het bedrijf. Van Oost: “Dit besluit kwam niet uit de lucht vallen.”
Chantal Groenendijk en Bernard van Oost Aluchemie_klein.jpg

Verschillende scenario’s
Aluchemie is de grootste producent van anodes in Europa, waarmee ze een belangrijke schakel vormde bij de productie van aluminium. Het bedrijf telt 220 medewerkers, die een flinke dreun te verwerken kregen toen ze te horen kregen dat de fabriek per 31 december 2021 wordt gesloten. Toch was de toekomst van de fabriek al langer onderwerp van discussie. Groenendijk: “In voorgaande decennia waren er drie scenario’s voor de toekomst van Aluchemie: renoveren en investeren in de fabriek, verkopen of sluiten. Deze scenario’s werden ingegeven door de marktontwikkelingen. Er is sprake van overcapaciteit op de markt en prijzen staan al langer onder druk. De eerste twee scenario’s zijn de afgelopen jaren onderzocht door beide eigenaren en dat leidde helaas tot niets. Voor elke onderneming geldt: er moet een markt zijn en die is hier niet meer. Uiteindelijk bleek sluiting vanuit bedrijfseconomisch perspectief de enige optie.” Van Oost vult aan: “De laatste 20 jaar is de productie van aluminium voor een groot deel naar het Midden-Oosten en Azie, waaronder China vertrokken. Aluchemie stamt uit de tijd dat in de jaren 60 alles om ons heen in opbouw was, toen er in het land en in Europa een groeiende markt voor deze industrie was. Die tijd is helaas voorbij.”

Veranderd speelveld
Naast de ontwikkelingen op de markt, speelt de veranderende omgeving ook een rol. Van Oost: “De stikstofdepositieruimte had voor ons geen invloed op deze beslissing. Het voldoen aan de diverse milieueisen vormt een relatief kleine investering in verhouding tot de investering die nodig is om de productiecapaciteit te kunnen continueren en te vernieuwen. Maar wat je wel ziet, is dat er een ongelijk speelveld aan het ontstaan is tussen de EU en andere delen van de wereld, waar binnen de EU het beleid redelijk consistent is, maar het EU-beleid niet in evenwicht is met dat daarbuiten.” Groenendijk vult aan: “Verduurzaming en recyclen zijn thema’s die in de maatschappij een steeds grotere rol gaan spelen, waar bijvoorbeeld Norske Hydro ook veel in investeert. Dat maakt dat de marktpositie van aanlevering naar dat proces van verduurzaming anders wordt dan in de jaren 60. Dit gegeven speelt bij meer verouderde industrieën in Europa, die continue de uitdaging hebben om te zoeken hoe ze verder willen gaan.”

Medewerkers
Voor de medewerkers is het bedrijf hard aan de slag om hen verder te helpen. Dat verloopt voorspoedig. “We hebben het besluit bewust vroegtijdig gecommuniceerd, om medewerkers voldoende tijd en ruimte te geven om de boodschap te verwerken en na te kunnen gaan denken over wat hierna volgt. Dit jaar gebruiken we zo goed mogelijk om onze collega’s verder te helpen, door (bij)scholing en begeleiding naar ander werk. We hebben 3 verschillende outplacementbureaus die onze medewerkers daarbij gaan helpen, er ligt een goed sociaal plan en we zijn met bedrijven om ons heen in gesprek over vacatures. Deze vacatures van andere bedrijven publiceren we intern en zo hopen we elkaar te kunnen helpen. Gelukkig hebben sommige medewerkers al een nieuwe functie gevonden als de fabriek gaat sluiten", zegt Groenendijk.

Sanering
En de locatie? Die wordt weer zoals Aluchemie hem in 1962 kreeg. Van Oost: “Een uitdagend en uniek project ook gezien de omvang van het terrein. We gaan te werk in verschillende stappen. De gebouwen gaan tegen de vlakte, de infrastructuur in de grond wordt verwijderd en tot slot wordt de bodem gereinigd, alles in goed overleg met het Havenbedrijf Rotterdam en de autoriteiten. Binnen Aluchemie is een multidisciplinair kernteam voor dit project geformeerd. Bij het sloopproces is de ambitie om zoveel mogelijk van ons oude materiaal te recyclen, wat wij als bedrijf erg belangrijk vinden. Naar verwachting duurt de gehele sloop en de sanering zo’n 2 jaar, met als doel dat er aan het einde alleen nog groen gras ligt – zoals toen het hier in 1962 begon.” Vervolgens wordt hiermee een prima uitgangspunt bereikt voor het vestigen van nieuwe activiteiten en het creëren van nieuwe werkgelegenheid.

Afsluitende boodschap
Groenendijk: “We worden vrijwel dagelijks gebeld door bedrijven die interesse hebben in onze medewerkers, er zijn nog veel collega’s op zoek naar een nieuwe baan. Veel van onze medewerkers hebben ruime ervaring in hun vakgebieden, van procesoperators en onderhoudstechnici tot intern transport, met een goede Rotterdamse mentaliteit. We willen daarom leden die vacatures hebben graag hierbij uitnodigen contact met ons op te nemen."

Contact
Bernard van Oost (cfo) en Chantal Groenendijk (chro & communicatie).