Webinar Richtlijn Tijdelijke Bouwwerken

Webinar Richtlijn Tijdelijke Bouwwerken

Deltalinqs heeft al sinds vele jaren een richtlijn tijdelijke bouwwerken. Hierin staan een aantal nadere afspraken en voorschriften met betrekking tot het opstellen van bouwketen. Deze richtlijn is inmiddels alweer zeven jaar oud en zal ook worden vernieuwd.

Daarnaast zijn er met toezichthouders in het verleden afspraken gemaakt voor een aparte op de industrie toepasbare en goed werkbare procedure, waarvoor onder andere jaarlijks wijzigingen worden doorgegeven. Inmiddels willen de gemeente en DCMR hier toch wat strikter en meer ‘volgens de regels’ mee omgaan en minder maatwerk. Zij denken dat dit ook goed mogelijk is.

Over de verandering van de regels en de achtergrond van die verandering heeft Deltalinqs samen met de DCMR en gemeente op 24 juni een webinar georganiseerd. Diederik van Kinderen van de gemeente en Jan Lammers van de DCMR lichtten uitvoerig toe hoe zij de komende jaren willen omgaan met het plaatsen van tijdelijke bouwwerken op bedrijfsterreinen. Zo hoeft voor een projectgerelateerd tijdelijk bouwwerk geen vergunning te worden aangevraagd en tevens zit er een grens aan de tijd waarvoor een vergunning voor zo’n bouwwerk kan worden verleend (tien of vijftien jaar).

Tijdens en na de presentatie ontstond nog een levendige discussie, de nieuwe werkwijze heeft toch ook nog wel wat voeten in de aarde voor bedrijven die veel van dit soort tijdelijke gebouwen op het terrein hebben. De richtlijn zal de komende maanden worden aangepast. In oktober van dit jaar zal een volgend webinar hierover plaatsvinden om deze richtlijn dan in eenzelfde setting nader toe te lichten. Ook andere stakeholders zal worden gevraagd om input op de richtlijn te leveren, zoals VRR en Havenbedrijf Rotterdam.

De bijeenkomst is digitaal door een kleine zeventig personen bijgewoond.