Opening HavenLeerWerkPlaats

Opening HavenLeerWerkPlaats

Op 23 september 2020 is de HavenLeerWerkPlaats aan de Soerweg in Rotterdam geopend. Op de HavenLeerWerkPlaats kunnen havenwerkgevers, werknemers en werkzoekenden in de haven elkaar ontmoeten voor arbeidsmarktmogelijkheden in de haven.

Een thuisbasis waarin werkgevers onderling de vraag naar en het aanbod van werk kunnen afstemmen, om zo de personele capaciteitsproblemen in de haven aan te pakken en op te lossen. Ook is het de plek waar wordt geïnvesteerd in het opleiden en ontwikkelen van werknemers en werkzoekenden in de haven.

Bas Janssen, directeur Deltalinqs: “Werken is cruciaal in de Rotterdamse haven en industrie. Voor werken heb je mensen nodig, flexibele mensen die meegaan in de transities die nu plaatsvinden: energietransitie, digitalisering en natuurlijk ook circulaire economie. De HavenLeerWerkPlaats is de plek die een leven lang ontwikkeling, om in te spelen op die transities, mogelijk maakt.” Bekijk hier het filmpje.

De HavenLeerWerkPlaats is een veelzijdige locatie, waar diverse activiteiten uit het Leerwerkakkoord Haven gaan plaatsvinden. En dat geldt voor alle drie de pijlers die kenmerkend zijn voor de leerwerkakkoorden: van school naar werk, van werk naar werk en (weer) aan het werk. Zo gaan er trainingen en workshops plaatsvinden voor scholieren en studenten, maar ook om- en bijscholing voor werknemers en werkzoekenden, om zo weer duurzaam in de haven aan de slag te gaan.

De HavenLeerWerkPlaats is een samenwerkingsverband tussen Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, het Scheepvaart- en Transportcollege en de gemeente Rotterdam en is gevestigd in de Waalhaven.