Bas Janssen: “Technologieontwikkeling gaat het snelst in crisistijd”

Bas Janssen: “Technologieontwikkeling gaat het snelst in crisistijd”

Als het gaat om de haven zie ik daar nu echt dingen veranderen,” aldus Bas Janssen in een interview met Maritiem Nederland, “we kijken veel meer naar werken op afstand zoals in elke branche. Daarnaast zien we dat we niet voor iedere internationale vergadering het vliegtuig hoeven te pakken en dat veel technische inspecties vanuit kantoor en met slimme digitale hulpmiddelen plaats kunnen vinden.”

Janssen gelooft dat veel veranderingen in de manier van werken die we nu zien gebeuren, blijvend zijn: “Technologieontwikkeling gaat het snelst in crisistijd.”

Janssen vindt het interessant om een link te leggen met de maritieme techniek. Deltalinqs’ leden zitten vooral in de haven, het zijn de partijen die goederen overslaan, ruwe producten verwerken, grondstoffen doorzetten naar de Duitse industrie en een rol spelen in de energievoorziening in Nederland. In de regio Drechtsteden ziet hij een mooi cluster van scheepswerven en hun toeleveranciers die de meest hoogwaardige schepen opleveren. “Daar zou wat mij betreft meer kruisbestuiving mogen plaatsvinden. Ik vind het ook goed om te zien hoe grote waterbouwers, Huisman Equipment en de Nederlandse staat de werven van IHC op de been hebben gehouden. Met dit soort samenwerking houd je echt het verdienvermogen en de welvaart in eigen land.”

Op de vraag hoe het nu gaat met de Rotterdamse haven in de Coronacrisis, voor wat betreft de overslag van olie, kolen en gas, merkt Janssen op dat de opslagfaciliteiten vol zitten en de vraag aanhoudend laag is. “De haven snakt naar het moment dat deze crisis voorbij is en de industriële productie en doorvoer van goederen weer op peil raakt.”

In opmaat naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 zegt Janssen: “In onze haven staan honderden miljoenen aan investeringen klaar, die nu on hold staan of wellicht worden gecanceld. Denk aan elektrificatie in de industrie en het schoner en efficiënter maken van (petro)chemische installaties. De strenge stikstofregels zitten deze investeringen in de weg. Bedrijven in de haven willen duidelijkheid van de overheid op lange termijn. Zo houd je het verdienvermogen in Nederland.”

Volledig interview in Maritiem Nederland