Masterclass mensensmokkel en inklimmers

Masterclass mensensmokkel en inklimmers

De Masterclass van 14 november 2019 ging over mensensmokkel en inklimmers. Aan de hand van een presentatie van Jouko Barensen (advocaat bij Ploum en oud-OvJ) en officier van justitie Mirjam Blom, kwam een interessant en zeer interactief gesprek op gang tussen de diverse deelnemers.

Van het event werd verslag gedaan door Transport en Logistiek Nederland.

Wat is mensensmokkel? Wie kunnen er wel worden vervolgd en wie niet? Is inklimmen eigenlijk strafbaar? Waarom laten zoveel chauffeurs hun wagens onafgesloten achter? Wie er bij was, kent het antwoord op deze vragen; wie er niet bij was en de antwoorden toch graag hoort, kan contact opnemen met Jouko Barensen of Edwin Kotylak.

De gedeelde conclusie was dat een betere verzegeling eigenlijk een ‘must’ is. Ook beaamden diverse partijen dat dit gesprek een vervolg moet krijgen. Het aanbod van mevrouw Blom om contact met haar op te nemen om verder te spreken of om in concrete zaken zoveel mogelijk te doen om de ontstane schade vergoed te krijgen, werd met enthousiasme.

Ploum heeft de expertise in huis op het gebied van schadeafhandeling, het opstellen van civiele vorderingen in het strafproces, alsook op het gebied van het opstellen van aangiftes. En de korte lijnen met het OM hebben al eerder aangetoond heel nuttig te kunnen zijn.