Masterclass AVG-update en MDA-controle

Masterclass AVG-update en MDA-controle

Op 11 juli heeft Frits Bienfait, advocaat-partner bij buitengewoon lid Van Dam & Kruidenier Advocaten, een Masterclass bij Deltalinqs gegeven over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de AVG en MDA-controle (= medicijnen-, drugs- en alcoholcontrole).

Ook aanwezig was Tjeerd Poot van Port Privacy, die de laatste stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de gedragscode vertelde.

De masterclass bouwde voort op het seminar van 25 maart 2018, waarbij Frits Bienfait de juridische problematiek met betrekking tot het testen op MDA (medicijnen, drugs en alcohol) aan de orde had gesteld. Sinds de publicatie van het Uniper-rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens in 2017 was het duidelijk dat onder de oude privacywetgeving MDA-testen van werknemers niet gerechtvaardigd was; ook niet wanneer het ging over het werken in een elektriciteitscentrale. Onder de nieuwe wetgeving heeft de overheid geen reden gezien om specifieke wetgeving in het leven te roepen die dat wél zou toestaan.

De ruim dertig deelnemers aan de masterclass lieten zich niet onbetuigd en gaven voorbeelden uit hun praktijk. In feite is er een onmogelijke afweging tussen het schenden van de regels zoals geïnterpreteerd door de AP enerzijds, en de algemene veiligheid van werknemers, omwonenden en installaties anderzijds.

In de masterclass werden verder adviezen uitgewisseld en praktische vragen behandeld over hoe om te gaan met de incidenten (inzake werknemers, zzp’ers of derden). Het weigeren toegang te verlenen is een eenvoudige maatregel, maar wat te doen met een werknemer die herhaald onder invloed is, of vermoed wordt te zijn? Wanneer is een dergelijke werknemer bijvoorbeeld als arbeidsongeschikt te beschouwen? Wanneer kan ontslag gegeven worden?

De obstakels die volgens de AP nu bestaan, leveren een ongewenste en onveilige situatie op voor de werkgevers en ondernemers en ook voor de werknemers en bezoekers van haveninstallaties. Inmiddels is dit ook tot de politiek doorgedrongen. De Staatssecretaris zal na de zomer met een reactie komen. Wij wachten nu de plannen van de overheid en de reactie van de AP op de ingediende gedragscode af.

Dit onderwerp wordt ongetwijfeld vervolgd. In de tussentijd zijn Frits Bienfait en zijn kantoorgenote Aniek Thissen stand-by om vragen te beantwoorden en van advies te dienen.