"Blauwe waterstof is versneller van toekomstige groene waterstofeconomie"

"Blauwe waterstof is versneller van toekomstige groene waterstofeconomie"

In het FD van 10 juli verscheen een opinieartikel van Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program. Daarin legt zij uit hoe blauwe waterstof (uit aardgas, met CO2-opvang) de weg vrijmaakt voor groene waterstof uit duurzame elektriciteit.

Daarover schrijft Alice Krekt het volgende: “In het opinieartikel ‘Laat waterstof niet het blauwe jasje worden voor vieze energie’ pleit Gerd Junne, emeritus hoogleraar internationale betrekkingen om de weg vrij te maken voor groene waterstof (FD, 5 juli). Daarbij meent hij dat blauwe waterstof deze ontwikkeling zou vertragen. Dat is een misverstand.

Met blauwe waterstof op basis van aardgas kan de industrie al ruimschoots vóór 2030 de CO2-uitstoot aanzienlijk omlaag brengen. Met ruim 4 mln ton CO2 per jaar, zo berekenden zestien partijen onlangs voor het project H-vision. Dat is 16% van de huidige industriële emissies in het havenindustriegebied van Rotterdam; een substantiële reductie.

De productiemethode van blauwe waterstof steunt op bewezen techniek. Hierdoor kan de invoering al vanaf 2026 plaatsvinden. De infrastructuur voor blauwe waterstof is straks bovendien ook bruikbaar voor groene waterstof die wordt gemaakt met groene stroom van bijvoorbeeld windparken.

Naar verwachting is er na 2035 voldoende windstroom beschikbaar om groene waterstof op industriële schaal te produceren. Overschakelen op blauwe waterstof is nu de meest aantrekkelijke optie om snel CO2 te reduceren in de industrie. De blauwe en groene energiedragers zijn immers identiek, alleen de productiemethode verschilt.

Daarmee is blauwe waterstof juist een versneller van de toekomstige groene waterstofeconomie. Dat is de kracht van het project H-vision voor blauwe waterstof: een koolstofarme energiedrager voor het opwekken van hoge temperaturen en productie van elektriciteit. Dat biedt de industrie een oplossing waarvoor nog geen realistisch en technisch haalbaar alternatief is. En levert tegelijkertijd een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de klimaatdoelen.”

Het artikel (alleen toegankelijk met FD-inlog) is hier te vinden.