Bestuursbenoeming Deltalinqs

Bestuursbenoeming Deltalinqs

Ben Maelissa (directeur Danser Group) heeft namens de kernsector modaliteiten zitting genomen in het bestuur van Deltalinqs. Deze zetel heeft hij overgenomen van Louis Kanters (Interrijn).

De bestuursleden van Deltalinqs vertegenwoordigen elk één van de veertien kernsectoren binnen de leden van Deltalinqs: cargadoors, chemie, containeroverslag, contracting, droge bulk, energie, expediteurs, havenservicebedrijven, natte bulk, olieraffinage, renewables, stuwadoors, utility en modaliteiten.

Ledenvergadering
De benoeming is bekrachtigd tijdens de ledenvergadering. De volgende ledenvergadering vindt plaats op 26 november 2019 (16.00 uur in het EIC Mainport Rotterdam), waar ook de nieuwe strategische agenda voor de periode vanaf 2020 door de leden wordt vastgesteld. 

In de periode tot de ledenvergadering worden de leden geraadpleegd tijdens de zogenaamde rondetafelgesprekken, hier gaan de bestuursleden in gesprek met de leden over de prioriteiten voor de komende jaren.