Transitiepaden naar de energiemix van de toekomst

Transitiepaden naar de energiemix van de toekomst

Wat is de meest waarschijnlijke energiemix van de toekomst? Voor veel grote bedrijven in het Rotterdamse havengebied is dit een actuele en cruciale vraag. Met een nieuwe studie probeert Deltalinqs daar, samen met TNO, Innovation Quarter en de bedrijven zelf, een antwoord op te geven. De eerste resultaten werden vorige week gepresenteerd tijdens een congres op Chemelot.

De nieuwe studie reikt bedrijven belangrijke hulpmiddelen aan bij de verduurzamingsbeslissingen waar zij voor staan. Het doel is om bedrijven een verantwoorde transitiekeuze te laten maken, op basis van vier onderdelen:

  1. Een uitwerking van de ‘business as usual’-situatie met daarin aandacht voor ontwikkeling van productievolumes, mogelijke energiebesparingen en CO2-footprint van het bedrijf.
  2. Een vergelijkingstabel waarin verschillende kostenscenario’s staan vermeld ten opzichte van de ‘business as usual’-situatie. Er wordt gekeken naar het gebruik van CCS, de mogelijke overgang op blauwe of groene waterstof, elektrificatie of de inzet van biobased energy.
  3. Een 'what-if'-analyse die kan functioneren als afwegingsmodel waarin politieke beslissingen meewegen (CO2-belasting, energiebelasting) maar ook de verwachte investeringen en de ontwikkeling van de prijzen van de verschillende energiesoorten.
  4. Aanzet tot een risicoanalyse van de impact van de CO2-emissie, waarin zowel de eigen uitstoot kan worden meegewogen als de emissie uit het gebruik van halffabrikaten en voorzieningen, als de ‘downstream’-emissie bij het verdere gebruik van de producten die de bedrijven maken.

Afscheid van fossiel 
Op donderdag 13 december hielden TNO, Innovation Quarter en Deltalinqs tijdens het Voltachem jaarevent een presentatie over deze studie. Onder grote belangstelling (zo’n 45 mensen deden mee aan de workshop) presenteerde TNO-medewerkers de eerste geanonimiseerde en kwalitatieve bevindingen van een studie bij een grote Rotterdamse raffinaderij tijdens het internationale congres ‘When electrons power molecules’ op de Chemelot campus van Brightlands.

Chemelot
Bij alle modellen nemen de deelnemers in eerste instantie 2030 als eindpunt in gedachten, terwijl zij op basis van dat eindpunt bepalen wat zij nú moeten doen om op een verantwoorde manier afscheid te nemen van fossiele energiebronnen. Met al deze parameters wil Deltalinqs een jaarlijkse update maken samen met de deelnemende bedrijven. Op die manier kunnen zij een afgewogen keuze maken met benutting van de meest recente inzichten. Zo komt meer bewustwording (voortschrijdend inzicht) tot stand en stimuleert het betrokkenheid van de bedrijven bij de discussie over de kosten van de energietransitie en het Klimaatakkoord. Maar vooral biedt de studie een heel praktische aanpak van wat misschien wel de belangrijkste keuze wordt voor de gehele Rotterdamse industrie: verduurzaming met verbetering van concurrentiekracht.