Hoe staat het met de verduurzaming van haven en industrie?

Hoe staat het met de verduurzaming van haven en industrie?

Tijdens de halfjaarbijeenkomst van Deltalinqs Energy Forum op 2 juli jongstleden werden de kansen voor industriële elektrificatie, energie efficiency en alternatieve brandstoffen besproken met ambassadeurs van het Energy Forum.

De aanwezigen namen de 'stand van energietransitie' met elkaar door en voerden een open discussie over de stappen die nodig zijn. De hoofdlijnen van het klimaatakkoord, die op 10 juli aanstaande bekend zullen worden, werden vaak genoemd.

Na een inleiding door programmadirecteur Alice Krekt, waarin zij een rondgang deed door de lopende projecten van Deltalinqs Energy Forum, presenteerden Marcel Galjee (director energy AkzoNobel), Ruben Beens (ceo BP Nederland) en Willemien Terpstra (vice president fuels LyondellBasell) hun visie op de energietransitie en de manier waarop hun bedrijf ermee bezig is. Volgens Marcel Galjee wordt het tijd voor concrete stappen om elektrificatie van de industrie te versnellen. "We moeten bepalen hoe we aan de benodigde elektronen komen, wat de juiste infrastructuur daarvoor is én de coördinatie tussen vraag en aanbod van elektronen stroomlijnen." Eén van de door Galjee genoemde mogelijkheden is het omzetten van elektronen in waterstof. "Deze regio is daarvoor heel geschikt, omdat windenergie van zee hier aan land komt en vanwege de grote afzetmarkt."

Energie efficiency
Ruben Beens startte zijn bijdrage met het belang van energie efficiency, waarin BP enorme resultaten heeft geboekt. "Bij de raffinage en industrie is het denkproces de afgelopen jaren enorm veranderd. Verduurzaming staat hoog op de agenda. We willen ook na 2050 nog bestaan, en dat zal in een getransformeerde vorm zijn." BP verwacht dat er nog lang behoefte aan olieproducten zal zijn, bijvoorbeeld als grondstof voor de chemie en zet bovendien in op zonnepanelen, wind en oplaadpalen. Ruben waarschuwde dat het energiegebruik van het Haven en Industrieel Complex wellicht in de toekomst zal toenemen, met minder CO2-uitstoot.

Overheid
Yvonne van der Laan (Havenbedrijf Rotterdam) praatte de deelnemers bij over de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen. Zo ging ze in op LNG-ontwikkelingen in de Rotterdamse haven en de verduurzaming van havenlogistiek en –transport, door gebruik te maken van alternatieve brandstoffen als LNG en waterstof. Zij gaf aan dat de overheid een belangrijke rol speelt in het welslagen: alleen met de juiste regelgeving kun je er een succes van maken. We staan er samen voor aan de lat. We moeten kleine stapjes nemen, om uiteindelijk een grote transitie te maken.

Gedeputeerde Han Weber van de Provincie Zuid-Holland hield de aanwezigen voor dat de industrie ook zijn maatschappelijke rol niet moet vergeten. "We staan aan de vooravond van het Klimaatakkoord en de industrie heeft een stip op de horizon nodig. Tegen windmolens op land is veel weerstand, burgers vragen zich af wat de industrie eigenlijk doet aan verduurzaming." Hierop kwam van verschillende deelnemers een pleidooi om de verduurzamingsinspanningen van de industrie meer zichtbaar te maken, want er gebeurt ontzettend veel. Maxim Snippe (Ministerie EZK) benadrukte dan ook de belangrijke rol van Deltalinqs Energy Forum als plek waarin partijen samenwerken om de energietransitie in deze regio te ontwikkelen.