Halfjaarbericht DEF 2018: Op weg naar een klimaatneutrale industrie

Wat waren in de eerste zes maanden van 2018 de belangrijkste activiteiten van de leden en partners van het Deltalinqs Energy Forum? Dat staat in dit nieuwe halfjaarbericht 2018.

Het Deltalinqs Energy Forum en de partners merken al geruime tijd dat de bedrijven in de Rotterdamse haven hun bakens aan het verzetten zijn. Bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid in de energietransite, werken aan oplossingen en dragen actief bij aan het Klimaatakkoord.

Het Deltalinqs Energy Forum organiseerde de afgelopen periode diverse expert- en consultatiebijeenkomsten over het Klimaatakkoord, initieerde samenwerkingsverbanden en onderzocht mogelijkheden van warmte-uitwisseling tussen bedrijven, bio-based chemie en alternatieve brandstoffen, zoals LNG en waterstof. Verder is bekeken waar de kansen liggen voor toepassing van elektrificatie, warmtepompen of Power-to-Heat én financieringsmogelijkheden.

Zo plaveien we met elkaar de weg naar een klimaatneutrale industrie.