Er wordt volop geschaakt op het restwarmtebord

Er wordt volop geschaakt op het restwarmtebord

Met acht ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Energy Forum afgesproken om in 2018 activiteiten voor verduurzaming van processen en reductie van CO2 uit te voeren.

Elke LOC heeft ambassadeurs. David Peters (Stedin) is samen met Jos van Winsen (Shell) ambassadeur van LOC 2: Stoom en warmte uitkoppelen. Wat speelt hier en hoe ziet Stedin zijn rol hierin? Vijf vragen aan David

Waarom ben je ambassadeur van deze LOC geworden?
Stedin ziet het als zijn taak om de energietransitie te faciliteren. Een van de belangrijkste vraagstukken in die energietransitie is hoe we Nederland warm houden. Een van de manieren om dat te doen is door de restwarmte uit de industrie te benutten. Wij zijn ervoor om het transport van deze restwarmte te verzorgen. Dat doen we overigens al in de Rotterdamse Botlek.

Wat is het belangrijkste doel van jouw LOC?
Wij sluiten aan bij de duurzame ambities van de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland. Het Havenbedrijf Rotterdam is hierbij een belangrijke partner. Het doel van de LOC Stoom en warmte uitkoppelen is om een sterke en innovatieve economie te stimuleren en een verlaging van de CO2-uitstoot te realiseren.

Wat vind je zelf belangrijk?
Voor Stedin staat het faciliteren van de energietransitie voorop. De doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs zijn helder. Dat betekent dat we moeten stoppen met het gebruik van aardgas als verwarmingsbrandstof. Ondertussen hebben we allemaal warmte nodig om te kunnen wonen, werken en leven. Daarbij speelt restwarmte een belangrijke rol. Stedin wil het transport van warmte en stoom op een maatschappelijk verantwoorde manier vervullen.

Wat zijn voor jullie de belangrijkste uitdagingen?
De belangrijkste uitdaging is om samen met partners, op een zo’n transparant mogelijke manier, verschillende systeemopties op een rij te zetten die leiden tot de noodzakelijke CO2-reductie in de stoomvoorziening. Dat doen we met de ervaring van het stoomnetwerk in de Rotterdamse haven in ons achterhoofd. Daarvanuit kan de meest optimale verduurzamingsoptie gekozen worden om daarna het transport van deze restwarmte onder maatschappelijk verantwoorde voorwaarden te bewerkstelligen.

Dit geldt niet alleen voor stoom maar voor meerdere bestaande en nieuwe infrastructuren die nodig zijn om de energietransitie mogelijk te maken. De infrastructuur moet op tijd gereed zijn om de transitie van bedrijven te kunnen faciliteren. Daarom pleit Stedin voor een hechtere, structurele samenwerking tussen bedrijven in de Rotterdamse haven. Hierdoor ontstaat een beter begrip voor de individuele uitdagingen en keuzes waar partijen voor staan en kunnen we onze kennis bundelen om slimme keuzes te maken op het gebied van infrastructuur.

Heb je het idee dat er voldoende voortgang wordt geboekt?
Ik zie dat er volop geschaakt wordt op het restwarmtebord. Wij zijn op dit moment druk met het Stoomnetwerk 2e fase in de Botlek. Daarnaast zijn we van plan om verdere projecten te identificeren in het havengebied om samen met partners de stoomvoorziening verder te verduurzamen.