DEF Jaarbericht: ‘Van woorden naar daden’

DEF Jaarbericht: ‘Van woorden naar daden’

Een duurzaam, toekomstbestendig en bloeiend bedrijfsleven in de Rotterdamse haven. Daar hebben leden en partners ook in 2017 hard aan gewerkt.

Het was een jaar waarin woorden daden werden. Een tastbaar overzicht daarvan biedt het Jaarbericht 2017, dat onlangs verscheen. De partners zijn op dit moment intensief in gesprek over het klimaat- en energieakkoord. Ondertussen worden nieuwe projecten opgestart en draait de haven en industrie als op volle toeren. Toch goed om zo nu en dan terug te kijken. Dit krantje wordt aangeboden aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad.

In het jaarbericht rapporteren de leden en partners van het Deltalinqs Energy Forum over de activiteiten in 2017. Het is een greep uit de vele concrete projecten, overleggen, bijeenkomsten, ideeën en innovaties die een goede impressie geven van de activiteiten. Verduurzaming van processen en vermindering van CO2-uitstoot stonden daarin voorop. Zo werkten we samen aan een succesvolle energietransitie, die inmiddels in een stroomversnelling komt. Programmadirecteur Alice Krekt: "Wanneer je op deze manier alles op een rijtje zet, sta je - zelfs ik - te kijken van zoveel initiatieven en resultaten! Mooi om te zien hoe de partners samen aan CO2-reductie werken. Het klimaatakkoord zal hierin zeker een versnelling brengen. Maar voor versnelling is eerst een basis nodig. Die basis leggen we met de partners en leden van Deltalinqs. Ook in 2018 en verder!"