CO2 afvangen en gebruiken

CO2 afvangen en gebruiken

AVR wil bij zijn afvalenergiecentrale in Duiven CO2 uit het proces gaan afvangen en leveren aan tuinbouwkassen. Daar wordt de CO2 nuttig gebruikt voor de plantengroei.

De vergunning hiervoor is binnen, in de komende maanden wordt de beslissing definitief genomen. Er liggen al plannen klaar om hetzelfde te gaan doen bij de Rotterdamse afvalenergiecentrale.

Dat maakte AVR onlangs bekend in het jaarbericht over het voorbije jaar. "AVR wil een belangrijke bijdrage leveren aan een circulaire economie, aan de energietransitie en aan een CO2-neutrale samenleving. In het afgelopen jaar startten we samen met 24 partners een haalbaarheidsonderzoek naar een CO2 smart grid rondom Rotterdam. Voor het transporteren, nuttig hergebruiken en opslaan van CO2. Tegelijkertijd heeft AVR onderzocht of we CO2 kunnen afvangen en leveren aan de glastuinbouw. En dat kan! Nu hopen we dat in 2018 kunnen starten met de bouw in Duiven. De vergunning is binnen. Als de nieuwe installatie klaar is kunnen we CO2 uit ons proces afvangen en leveren aan tuinbouwkassen."

Deltalinqs ambassadeur
Pim de Vries is directeur productie bij AVR en ambassadeur van de Deltalinqs Letter Of Cooperation (LOC): CO2 en andere reststromen benutten. Hij vertelt: "Deltalinqs speelt in de haven een verbindende rol. In het Deltalinqs Energy Forum ben ik actief als ambassadeur voor het programmaonderdeel dat gericht is op het nuttig verwerken van reststromen. Daar hoort ook het gebruik van CO2 als grondstof bij. Een nieuwe ontwikkeling waarmee we verdere CO2-reductiestappen kunnen gaan zetten. Met de leden – industriële bedrijven in deze regio – zoeken we projecten waarin we van reststromen weer iets nuttigs maken. Dat past natuurlijk prachtig bij AVR."