Zonnestroomsystemen voor haven en industrie

Zonnestroomsystemen voor haven en industrie

Steeds meer bedrijven kopen groene stroom in. Maar wanneer zijn de mogelijkheden voor eigen opwekking interessant, zoals voor zonnestroom? 

Op dinsdag 9 mei (van 15:30 - 17:30 uur) organiseert Deltalinqs daarom een zonnemarkt, waar u direct actuele inzichten krijgt in mogelijkheden en onmogelijkheden voor de toepassing van zonnestroomsystemen.

We besteden gericht aandacht aan de technische, financiële en organisatorische haalbaarheid van zonnestroomsystemen op daken van de logistieke en industriële bedrijven in het haven- en industriegebied van Rotterdam, inclusief uitgewerkte business cases. De nieuwste systemen staan speciaal voor deze zonnemarkt opgesteld.

Welke subsidiemogelijkheden en oplossingen op maat zijn binnen handbereik, welke servicecontracten bieden marktpartijen? Naast de mogelijkheden voor wel of geen eigen investeringen of voor gezamenlijke inkoopkracht, komt ook het ontzorgen van bedrijven die zonnestroom willen opwekken en/of afnemen aan de orde.

Programma

  • Zon, een stralende toekomst? door Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Energy Forum
  • Praktijkervaringen in de Rotterdamse haven: zon en subsidiemogelijkheden
  • Pitches door marktpartijen als Eneco, Engie, Energie van Hollandse Bodem, ZonXP, KiesZon
  • Matchmaking – informatiemarkt – netwerkborrel.

Doelgroep
Facility managers, QHSE-managers, inkoopmanagers en overige belangstellenden.

Locatie en aanmelding

  • Educatief Informatiecentrum, Noordzeeweg 6, 3181 ML Rozenburg, Havennummer 5325.
  • Graag aanmelden bij brouwer@deltalinqs.nl.