Warmterotonde moet groeien

Warmterotonde moet groeien

Binnen de Warmtealliantie werken vijf partners samen aan infrastructuur om industriële restwarmte nuttig te gebruiken.

Deltalinqs Energy Forum speelt hierin een rol door leden ‘warm te maken’ voor uitbreiding van het warmtenet. Inmiddels hebben we gezamenlijk met Havenbedrijf Rotterdam al bijna twintig bedrijven gepolst en zijn we met een aantal hiervan serieus in gesprek.

De vijf partners in de warmtealliantie zijn Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie, provincie Zuid-Holland, Eneco en Warmtebedrijf Rotterdam. Harry van Dijk, projectleider bij Deltalinqs Energy Forum: "In de afgelopen maanden hebben we veel werk gestoken in het benaderen van mogelijk geïnteresseerde leden. Want tot nog toe is alleen AVR een belangrijke leverancier voor de warmterotonde. Dat is mooi, maar er kunnen en moeten meer partijen meedoen wanneer je de warmterotonde wilt laten groeien. En die ambitie is er: uiteindelijk moet er een infrastructuur komen die door heel Zuid-Holland gaat. Dat is een kwestie van jaren, maar hij zal er komen. In de tussentijd kun je eveneens in kaart brengen hoe bedrijven die toch al dicht bij elkaar zitten, warmte kunnen uitwisselen."

De warmterotonde voert verder dan ‘alleen’ nuttig gebruik van industriële restwarmte. Op de website van Havenbedrijf Rotterdam kun je in een eenvoudig schema zien welke andere energiebronnen en -vragers er via de warmterotonde aan elkaar worden gekoppeld.