Verwaarding reststromen: inventarisatie van kansen

Verwaarding reststromen: inventarisatie van kansen

Het benutten van reststoffen als grondstof is interessant voor bedrijven en samenleving.

Deltalinqs verkent daarom samen met het Havenbedrijf Rotterdam en haar leden de verwaardingsmogelijkheden. Wellicht zijn in uw bedrijf ook reststromen aanwezig die hiervoor kansen bieden? Zou u willen meewerken aan bijgaande korte vragenlijst? De gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

De vragenlijst is bedoeld als eerste inventarisatie van de aanwezige reststromen en hun volumes. In goed overleg met bedrijven zetten we de volgende stap naar mogelijke business cases. We bekijken daarvoor technieken waarmee uit reststromen grondstoffen of hoogwaardige brandstof terug te winnen zijn. Vorig jaar zijn zo diverse interessante verwaardingsroutes gevonden, die tot een haalbare business case kunnen leiden. De testprogramma’s voor deze stoffen en technologieën zijn op dit moment volop in de fase van ontwikkeling en uitvoering.

De vragenlijst bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De naam en specificatie van de reststof of -stroom.
  • De huidige status.
  • Mogelijke kansen voor verwaarding die u misschien al in beeld hebt.

Als u er meer wilt noemen, kunt u de pagina’s kopiëren.

Wij verzoeken u vriendelijk de vragenlijst in te vullen en vóór 15 mei aanstaande terug te sturen naar info@deltalinqs.nl.  

In het geval u vragen heeft en/of over dit onderwerp met ons in gesprek wilt gaan, dan kunt u contact opnemen met Monique de Moel, business developer Havenbedrijf Rotterdam, of met Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Energy Forum.