Van woorden naar daden

Van woorden naar daden

Samenwerking en being responsive to change.

Dat zijn de belangrijkste succesfactoren voor de activiteiten en projecten waaraan de partners en leden van het Deltalinqs Energy Forum werken. Dat bleek uit de halfjaarbijeenkomst die op maandag 19 juni plaatsvond bij Kotug, havensleper en partner van Deltalinqs Energy Forum, aan de Wilhelminapier. "We gaan van woorden naar daden", aldus programmadirecteur Alice Krekt.

"Zijn we binnen de LOC’s met de goede dingen bezig en doen we de dingen goed?", het antwoord op die vraag is wat Krekt betreft de insteek van de halfjaarlijkse bijeenkomst van Deltalinqs Energy Forum. Na een introductie vanuit de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en de rijksoverheid namen zes ambassadeurs van Deltalinqs Energy Forum het woord. Zo maakten de leden en partners met elkaar de tussenbalans op.

Nieuwe wijken aansluiten
De gemeente Rotterdam wil in 2050 aardgasvrij zijn. Wat Pex Langenberg, wethouder mobiliteit, duurzaamheid en cultuur bij de gemeente Rotterdam, speelt het slim omgaan met restwarmte daarbij een belangrijke rol. "Er gaat nog steeds veel restwarmte de lucht in." De oplossing ziet hij in meer samenwerking. "Momenteel zijn er al 40 tot 50 duizend huishoudens aangesloten op stadsverwarming via restwarmte. In samenwerking met onder meer de provincie onderzoeken we hoe we meer bedrijven en wijken kunnen aansluiten."

Investeren
David Pappie, directeur topsectoren en industriebeleid bij het Ministerie van Economische Zaken, ging in op het transitiepad industrie hoge temperatuur warmte. Hij roept de bedrijven op om de suggesties mee te geven voor de ontwikkeling van het pad en legt uit wat de rijksoverheid doet om activiteiten een ‘duw’ te geven. "Zo’n 80 tot 90 procent van de mogelijkheden voor CO2-reductie is gelinkt aan de industrie. We zijn op het punt beland waarop we dingen moeten gaan doen en moeten investeren", zegt hij. "Wij onderzoeken waar de investeringsbehoefte zit. Daarbij willen we niet bij ‘nul’ beginnen maar samenhang aanbrengen en partners koppelen. De overheid wil via InvestNL complexe investeringen aanjagen."

Kans
Han Weber, gedeputeerde provincie Zuid-Holland is via een videoboodschap aanwezig. Hij ziet de samenwerking met het Deltalinqs Energy Forum als een kans en spreekt daarbij de wens uit dat mensen en bedrijven zich maximaal inzetten voor het realiseren van de gestelde doelen van de LOC’s. Daarbij zijn reducties op korte termijn belangrijk, zoals inzet van zon en wind, maar ook de inzet voor reducties op langere termijn, zoals het benutten van waterstof.

Drie megaton minder CO2-uitstoot
Yvonne van der Laan, directeur industrie bij het Havenbedrijf stond stil bij wat er al bereikt is. "De lopende projecten die passen in de Wuppertal-transitiepaden, waaronder Opslag van CO2, Zonnepanelen en Wind en Biobased Europoort Holland, leveren in potentie drie megaton vermindering CO2-uitstoot op, waarvan één megaton indirect." Het Havenbedrijf neemt in de haven een leidende positie in voor warmte-uitkoppeling en aanleg van CO2-infrastructuur. Havenbedrijf, VNPI en Deltalinqs bespreken met bedrijven over concrete kansen voor warmte-uitkoppeling en CO2-afvang. Middels de warmteronde kan een miljoen CO2-uitstoot worden gereduceerd door 500.000 woningen te voorzien van warmte uit de haven.

CO2 als grondstof
Muhammad Zubair, projectmanager business development bij Uniper, gaat onder meer in op de mogelijkheden om CO2 te benutten, zoals de ‘verwaarding’ van CO2 naar chemicaliën, brandstof en mineralen. "Daarbij zijn regelgeving, techniek en infrastructuur de aspecten die nu onderzocht worden. Mineralisatie biedt nu al interessante businesscases", benadrukt hij.

Flexibel gebruik van elektriciteit als kans 
Peter Beij, directeur transitie operations Stedin licht de conclusies van het publieksrapport Flexibele Energie toe. Enkele resultaten uit het rapport zijn, dat er 200 MW flexvermogen beschikbaar is in Rotterdam; voor de flexibilisering het transport- en distributienet stevig genoeg is en dat er in Rotterdam €14 miljoen verdiend/bespaard kan worden met 28 MW flexvermogen via e-markten. "Volgende stap is de combinatie tussen windenergie van zee, elektrificatie van de industrie en toepassing van flexibiliteit verder in beeld te brengen."

Footprint terminals neemt af 
Jan Overdevest, directeur Waalhaven Group en bestuurslid VRTO gaat in op de nulmeting die VRTO deed van de ontwikkeling van CO2-uitstoot in de Rotterdamse containersector. Overdevest: "De nulmeting geeft een positief beeld. Zo is bijvoorbeeld bij directie emissie (o.a. bij kranen) ten opzichte van 2008 een afname van CO2 van bijna 20 duizend kiloton gerealiseerd. Energie-efficiënter equipment, zoals hybride en elektrische voertuigen en kranen en het toepassen van andere terminaldesigns, leverde ook behoorlijke reductie op." De terminals willen hun aandeel van minder dan één procent van de totale CO2-emissies in dit gebied waar mogelijk nog verder terugdringen.

Kip en ei
Jaap Hoogcarspel van Air Liquide snijdt een knelpunt aan. Als het gaat om het gebruik van waterstof als schonere brandstof speelt een kip-en-ei-dilemma, vertelt hij. "Omdat er onvoldoende tankpunten zijn, zijn er weinig prikkels om voertuigen aan te schaffen die op waterstof rijden, en andersom. Voor trekkers en vrachtauto’s die op waterstof kunnen rijden, is er bovendien geen subsidie beschikbaar." Toch ziet hij veel kansen: "Het Waterstofplatform (H2NL) krijgt met Robert Dencher een nieuwe uitstraling en een eigen identiteit." Hoogcarspel wil, samen met de terminals en H2NL, een pilot starten met trekkers of terminalequipment op waterstof.

Verwaarding reststromen
Pim de Vries, director energy to waste bij AVR vraagt aandacht voor de inventarisatielijst van reststromen die bedrijven in het havenindustrieel cluster kunnen invullen. "Want als we werkelijk willen verduurzamen doen reststromen er echt toe." Met Deltalinqs Energy Forum is er voor bedrijven een businesscase ontwikkeld voor pelletisering van 20 duizend ton filterkoek en 60 duizend ton AVI-vliegas. Dit project bevindt zich inmiddels in de derde testfase om zo tot de juiste receptuur en het proces te komen.

Meer weten?
Binnenkort verschijnt het halfjaarbericht ‘samenwerken voor een toekomstbestendig bedrijfsleven’ waarin de leden en partners van Deltalinqs Energy Forum rapporteren over de activiteiten in het eerste half jaar van 2017. Wilt u deze ontvangen? Mail dan naar Cindy Post via post@deltalinqs.nl.