Van broeikasgas naar chemie, transport of mineralisatie

Van broeikasgas naar chemie, transport of mineralisatie

Deltalinqs zet met Rotterdamse bedrijven interessante stappen om een totaalaanpak voor CCU te realiseren.

Businesskansen voor de nieuwste technologie voor afvang van CO2 worden onderzocht. Interessante processen voor hergebruik van het CO2 verschijnen aan de horizon of zelfs dichtbij, zoals voor mineralisatie in de betonsector en papierindustrie, producten als methanol – met een tussenstap naar olefinen, mierenzuur uit productie met waterstof of direct uit elektriciteit en CO2, organische carbonaten of chemicaliën voor de verfindustrie.

De CO2 uit de industrie die als groeigas geleverd wordt aan de glastuinbouw is een vertrouwde vorm van fotosynthese. Nieuwe ontwikkelingen maken de productie van algen, suikers, omegavetzuren, proteïnen en biokleurstoffen mogelijk. Ook bij deze technologieën voor fotosynthese gaan de businesskansen de doorslag geven welke bioroutes het eerst grootschalig tot ontwikkeling komen.

Denkend vanuit circulaire modellen is het goed mogelijk dat in de Rotterdamse productieomgeving nieuwe samenwerkingen met andere sectoren ontstaan. Immers: de reststroom van de één kan de grondstof zijn voor de ander. Er zijn bedrijven die de CO2 uit hun rookgassen zelf willen afvangen en omzetten naar moleculen voor hun proces. Andere bedrijven willen geheel ontzorgd worden en bieden co-siting aan partners die de CO2bijvoorbeeld in fotosyntheseprocessen omzetten naar eiwitten. En daartussen zijn nog allerlei hybride samenwerkingen mogelijk.

Meer weten over businesskansen voor CO2 als grondstof?
Lees hier meer over presentatie van de Deltalinqs marktstudie CCU op 30 maart in Plant One Rotterdam.