The end of waste is near!

The end of waste is near!

We zijn goed op weg naar een circulaire economie, maar vaak zitten er haken en ogen aan het nuttig hergebruik van producten.

Deltalinqs Energy Forum maakt zich er hard voor om die knelpunten weg te nemen. Op 31 oktober is tijdens het End of Waste-symposium een aantal oplossingsrichtingen besproken.

Meer samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, een doordachter ontwerpproces, een andere houding ten opzichte van het begrip ‘afval’, het is maar een kleine greep uit de besproken voorstellen en ideeën. Het ligt voor de hand dat er nieuwe regels moeten komen omtrent afval, besproken is dat de overheid hierin samen optrekt met het bedrijfsleven.

Een compleet verslag van het symposium vindt u hier.