Rotterdams Klimaatdebat

Rotterdams Klimaatdebat

Over dertig jaar is er in Rotterdam veel veranderd. Het transport en de industrie zijn CO2-neutraal en andere brandstoffen en grondstoffen vormen de basis voor onze energievoorziening en producten.

En alle gebouwen zijn dan energieneutraal of produceren energie. Dat vraagt een enorme inzet van bewoners én bestuur. Naar aanleiding van een Klimaatoproep aan het stadsbestuur wordt op 25 januari een Rotterdams Klimaatdebat gehouden in Rotterdam.

De energietransitie is complex en beperkt zich niet tot de grote verduurzamingsinspanningen in de haven en industrie. Ook voor de stad en zijn bewoners zal de energietransitie grote gevolgen hebben: op het gebied van werkgelegenheid, wonen en vervoer. Kortom: Rotterdam staat voor een uitdaging. Daarom doen tientallen Rotterdamse bedrijven en organisaties een oproep aan het stadsbestuur om vol in te zetten op een duurzame en circulaire stad. Van architectenbureau tot restaurant, van energiebedrijf tot woningcorporatie en van bank tot chemiefabriek, het gezelschap aan ondertekenaars is zeer divers. Zij vragen aan het stadsbestuur om de transitie naar de nieuwe economie leidraad te maken van alles wat de gemeente doet, de transitie concreet te maken én de transitie te borgen, los van politieke doelen.

In debat
Om de opgave van de transitie helder te krijgen gaan politieke lijsttrekkers, bedrijven en studenten hierover met elkaar in debat op donderdag 25 januari. Deltalinqs Energy Forum sponsort samen met het Havenbedrijf Rotterdam dit debat, omdat we het belangrijk vinden dat de energietransitie hoger op de agenda komt. We willen de kansen die de transitie biedt benutten en de transitie slim aanpakken. Dat begint met meer besef van de omvang van de opgave en een goede discussie over hoe we de transitie vormgeven.

Aanmelden
https://www.rotterdamsklimaatdebat.nl/