Prioriteit voor H2-mobiliteit

Prioriteit voor H2-mobiliteit

Projecten met waterstof commercieel levensvatbaar maken met focus op ‘het rijden op waterstof’.

Dat is het belangrijkste doel van Robert Dencher, de nieuwe voorzitter van het H2-platform. Hij legt uit hoe het H2-platform dit samen met zijn partners wil doen.

Robert Dencher, sinds mei voorzitter van het H2-platform, komt uit ‘de business’, vertelt hij. ‘Ik was 36 jaar werkzaam bij Shell, onder meer als New Business Developer in “het aardgas” en hoofd van de afdeling Government Relations voor Nederland.’ De ideale kandidaat dus om projecten met waterstof commercieel succesvol te maken. Hij legt uit dat het gebruik van waterstof voor mobiliteit zijn eerste prioriteit heeft. ‘Het onderwerp staat hoog op de agenda van onze partners, waaronder het Rijk. Wat hen betreft moeten er in 2020 minimaal twintig volwaardige waterstoftankstations zijn. Dat is erg ambitieus. Op dit moment is er sprake van een ‘kip-ei’-situatie. Er zijn nauwelijks H2-tankstations waardoor er nauwelijks auto’s op waterstof rijden en andersom.’

Verbinden
Hij vervolgt: ‘Wij willen deze situatie doorbreken door leveranciers van tankstations en fleet-owners bij elkaar aan tafel te brengen. Daarbij kun je denken aan pakketbezorgers en bedrijven met veel vertegenwoordigers, maar ook aan de gemeentelijke vuilnisauto’s en veegwagens. Als zij hun vloot voor bijvoorbeeld vijftig procent willen verduurzamen door elektrische auto’s aan te schaffen met waterstof als energiedrager, dan is er een basis om tankstations of laadpunten neer te zetten. Stap twee is te onderzoeken wat de beste locaties voor tankstations zijn. In de Randstad is bijvoorbeeld Rotterdam The Hague Airport daar een goede locatie voor. En stap 3 is autofabrieken benaderen met de vraag hier actief op in te spelen. We moeten ook met een langere-termijn-visie te werk gaan, en dan denk ik vijf of zes jaar vooruit.’

Bussen en trucks
Als het gaat om mobiliteit richt het H2-platform zich daarnaast op busvervoer en de zware transportsector. ‘Dankzij een subsidie gaan er binnenkort verdeeld over drie provincies vijftig elektrische bussen rijden die waterstof gebruiken als energiedrager. Met partners uit onder meer de industrie en Deltalinqs onderzoeken we bovendien de mogelijkheden voor elektrische trucks met waterstof als energiedrager voor containervervoer.’

Deltalinqs belangrijke partner
Deltalinqs is in de regio Rotterdam een belangrijke partner voor het H2-platform, legt Dencher uit. ‘Het Havenbedrijf heeft flinke ambities als het gaat om duurzaamheid. Deltalinqs en het H2-platform helpen die te realiseren. Deltalinqs en het H2-platform zijn in deze ontwikkeling “sparring partners” en elkaars klankbord. Daarnaast ondersteunt Deltalinqs ons met de financiële administratie en hun secretaresse biedt ons secretariële ondersteuning.’

Businessplannen
Het H2-platform (voorheen het Nationaal Waterstof Platform) heeft, naast rijden op waterstof, meer belangrijke prioriteiten. Het platform onderzoekt, met zijn partners, ook de mogelijkheden van toepassingen van waterstof als energieopslag en waterstof als flexibele energieleverancier. Dencher benadrukt: ‘Daarbij hebben we niet alleen veel aandacht voor technologische innovaties, die van groot belang kunnen zijn voor de industrie in Europoort/Rijnmond. We moedigen de overheid en andere betrokken partijen ook aan financieel en commercieel te innoveren, onder meer met goede businessplannen en meer aandacht voor financieel risicomanagement.’

Het H2-platform is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, dat wordt gesteund door het ministerie van Economische Zaken. Het platform telt momenteel zo’n 35 leden, waaronder Deltalinqs, grote petrochemische bedrijven, energieproducenten, de havens, de Nederlandse maak-industrie en associaties zoals RAI, BOVAG en NWBA.