Power to gas to products

Power to gas to products

TNO, Stedin, Smartport, Uniper, BP Refinery Rotterdam en Port of Rotterdam gaan de technische en economische haalbaarheid van een power-to-gas-to-products fabriek op de BP Rotterdam raffinaderij onderzoeken.

Hiervoor ondertekenen de genoemde partners op 18 januari 2017 een samenwerkingsovereenkomst. De zes partijen onderzoeken hoe duurzaam opgewekte elektriciteit, omgezet in waterstof, kan worden toegepast bij de productie van brandstoffen.

Met name door de realisatie van windparken op de Noordzee komt de komende decennia veel ‘groene stroom’ beschikbaar die via het netwerk van Tennet onder andere op de Maasvlakte aan land komt. Door elektrolyse kun je met deze stroom watermoleculen splitsen in zuurstof en waterstof. Waterstof is op verschillende manieren toepasbaar. Het kan worden gebruikt als transportbrandstof en het kan worden bijgemengd in het gasnetwerk. Een voordeel van waterstof is dat het makkelijker kan worden opgeslagen dan elektriciteit in een batterij. De opslag maakt het mogelijk dat pieken in de productie van wind- en zonne-energie opvangen kunnen worden, zodat de productie van schone energie zonder onderbreking verloopt. Daarnaast is waterstof toepasbaar in industriële processen zoals waar dit onderzoek zich op richt.

Voor de raffinage van olie en de productie van brandstoffen is veel energie nodig. Traditioneel wordt hiervoor fossiele energie ingezet. De zes partijen gaan nu onderzoeken wat ervoor nodig is om een installatie te realiseren die op commerciële schaal duurzaam opgewekte elektriciteit omzet in waterstof en deze toe te passen in het productieproces van de BP Raffinaderij in Rotterdam. Toepassing van groene waterstof is daarmee een belangrijke stap in de verduurzaming van de productie van brandstoffen in Rotterdam.

Het onderzoek is naar verwachting medio 2017 afgerond. Dan moet duidelijk zijn wat een waterstoffabriek van deze omvang kost, welke aanpassingen in het productieproces van BP nodig zijn, hoe deze manier van produceren en de regelgeving op elkaar aansluiten en hoe de business case van een dergelijk project eruit ziet.

De foto toont een schaalmodel van de installaties.