Pim de Vries (AVR): "Als er één plek is waar dit idee kan slagen, dan is het Rotterdam"

Pim de Vries (AVR): "Als er één plek is waar dit idee kan slagen, dan is het Rotterdam"

Met zeven ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Energy Forum afgesproken om in 2017 activiteiten voor verduurzaming van processen en reductie van CO2 uit te voeren.

Elke LOC heeft ambassadeurs. Pim de Vries (AVR) is ambassadeur van LOC 6: Verwaarding van reststromen. Wat speelt hier en hoe ziet hij zijn rol hierin? Vijf vragen aan Pim.

-Waarom ben je ambassadeur geworden?
Ik heb een intrinsieke gedrevenheid om voor AVR te werken, namelijk omdat AVR echt een verschil maakt in het beter maken van de wereld. Datzelfde wil ik doen via deze LOC: door reststromen te combineren kunnen we afval omzetten in nuttige producten.

-Wat is het belangrijkste doel van jouw LOC?
Onze LOC zoekt en faciliteert projecten die combinaties van reststromen omzetten in waardevolle producten. In het havengebied van Rotterdam zit heel wat industrie en zijn er dus ook flink wat industriële reststromen. Dingen waar je op het eerste oog niets meer mee kan. Maar toch: wanneer je sommige reststromen combineert, worden ze alsnog waardevol! Concreet voorbeeld is de reststroom van Tronox, die we combineren met een reststroom vanuit AVR in Duiven. Daarmee maken we korrels die grind in beton kunnen vervangen. Een ander prachtvoorbeeld is de combinatie van CO2 en een zure reststroom, die geschikt is om asbestvezels af te breken.

-Wat vind je zelf belangrijk?
Volgens mij is het zo dat als er één plek is waar dit idee kan slagen, dan is het Rotterdam. We zijn hier gewoon geprogrammeerd op samenwerken, dat vind je nergens anders in de wereld. Mensen zijn gewend om over de grenzen van het eigen terrein heen te kijken. Mij is er veel aan gelegen om zo snel mogelijk een hele serie van levensvatbare business cases op dit gebied te ontwikkelen.

-Wat zijn voor jullie de belangrijkste uitdagingen?
De uitdaging is hetzelfde als het hiervoor genoemde pluspunt: mensen te enthousiasmeren om over de grenzen van hun fabrieksterrein heen te kijken. Maar dan ook wanneer het op het eerste oog niet veel oplevert. Het punt is dat de reststromen relatief kleine stromen zijn met geringe financiële belangen. Dat betekent helaas dat ze ook niet meteen bovenaan de agenda staan. We moeten dus proberen om bedrijven desondanks warm te maken voor het nuttig gebruik van hun reststromen.

-Heb je het idee dat er voldoende voortgang wordt geboekt?
Ik denk dat we een aantal concrete projecten hebben neergezet waar we echt trots op mogen zijn. En de drijvende kracht achter deze LOC, Inez Postema, helpt op allerlei vlakken om onze doelen te realiseren: bij bedrijven, maar ook op bestuurlijk niveau. Dat is erg fijn. We kijken nu voorzichtig naar 2018: dan willen we het benutten van CO2 als grondstof toevoegen aan de huidige LOC verwaarding van reststromen. CO2 is immers ook ‘gewoon’ een reststroom waar je toch nog iets waardevols mee kunt!