Meebewegen met flexibele energie

Meebewegen met flexibele energie

Meebewegen met de schommelingen in het energieaanbod is heel goed mogelijk, zelfs in een industrie die behoefte heeft aan een constante energievoorziening (de zogenaamde ‘base load’).

Door het gebruik van zogenoemde FlexUnits kunnen we in Rotterdam nog vóór 2020 zo’n 100 MW aan duurzaam opgewekte elektriciteit flexibel gebruiken, zodat die bij te weinig vraag niet verloren hoeft te gaan.

FlexUnits zijn de bouwstenen van het model, die producten maken met een relatief hoge energie-inhoud. Ze bieden flexibiliteit in opslag en vervanging van gas door elektriciteit als energiedrager, via boilers. De FlexUnits zijn gekoppeld aan markten voor gas en elektriciteit. Je kunt ze met een optimalisatietool opnemen in een transport- en distributienetwerk. Vervolgens kun je per kwartier een optimale energiestroom bepalen, op basis van evenwicht in vraag en aanbod.

Eindrapport onderzoek
Dat blijkt uit het onderzoek ‘Flexibele Energie Rotterdam’, dat Deltalinqs samen met het Havenbedrijf Rotterdam, bedrijven, overheden en kennisinstellingen heeft uitgevoerd. Van het eindrapport is onlangs een publieksversie gemaakt. De gedrukte versie kunt u opvragen via post@deltalinqs.nl.