Jaarevent VoltaChem: decarbonisatie door elektrificatie

Jaarevent VoltaChem: decarbonisatie door elektrificatie

Op 9 november 2017 organiseert VoltaChem haar jaarlijkse evenement in co-creatie met SmartPort en Deltalinqs.

Hier wordt de voortgang op het gebied van elektrificatie van de industrie gepresenteerd en worden de kansen verkend om technologieontwikkeling en business samen te versnellen.

  • Besloten ochtendsessies voor genodigden die betrokken zijn bij VoltaChem-projecten en voor VoltaChem Community members.
  • Pitches door de industrie en een paneldiscussie met onder andere Havenbedrijf Rotterdam, VNCI en verschillende industriële stakeholders.
  • VoltaChem-resultaten, plannen en kansen om samen te werken.
  • Breakout sessions in twee rondes over onderwerpen als Hybrid Energy Supply, Power-2-Chemicals, Power-2-Fuels en concrete business cases.

Het evenement richt zich op de bijdrage van industriële elektrificatie aan fossiele decarbonisatie op grote schaal vanuit het concurrerend vermogen van de stakeholders. De vernieuwde roadmap wordt gepresenteerd voor industriële elektrificatie die zich richt op de productie van plastics, brandstoffen en kunstmest, op haalbare business cases op de korte en middellange termijn en op concrete projectresultaten. Er is tijd voor interactie om nieuwe projecten te identificeren, samenwerking te bevorderen en invloed uit te oefenen in de richting van het elektrificatie RD&I-programma van VoltaChem. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om bedrijven, stakeholders en onderzoekers te spreken in een informele setting.

Praktische informatie

  • Datum: 9 november 2017, tijdstip: 12.00 - 16.45 uur (aansluitend netwerkborrel). Locatie: Delta Hotel in Vlaardingen.
  • Als u deel wilt nemen aan dit besloten event (invitation only), dan kunt u vóór 1 november 2017 een korte motivatie sturen naar info@voltachem.com om een persoonlijke uitnodiging aan te vragen. Het aantal beschikbare plaatsen voor dit event is beperkt. Nadere informatie vindt u hier.

Over Voltachem

VoltaChem is een industriegedreven Shared Innovation Program voor de elektrificatie van de chemische industrie op initiatief van TNO, Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en de Topsector Chemie. Dit programma is gericht op het gebruik van hernieuwbare energie in de chemische industrie voor de productie van warmte, waterstof en chemicaliën.