Havencongres 2017: Hoe creëren we impact?

Havencongres 2017: Hoe creëren we impact?

Afvalstoffen bewaren is grondstoffen sparen. Deze gestempelde slagzin was al te lezen op een ansichtkaart uit 1944.

De boodschap is echter nog steeds bijzonder actueel voor projecten die invulling geven aan de huidige Energietransitie, één van de hoofdthema’s tijdens het 35e Havencongres op 12 april in Rotterdam.

"Waar staan we over vijf jaar?", was een belangrijke vraag bij sprekers als Marjan van Loon (Shell Nederland), Allard Castelein (Havenbedrijf Rotterdam) en Ab van der Touw (Siemens Nederland) die ervan overtuigd zijn dat we moeten versnellen. We koersen inmiddels richting 2023, bijna tachtig jaar na de aansporende slagzin om grondstoffen te sparen.

Dagvoorzitter Charles Groenhuijsen nodigde Bas Janssen, directeur Deltalinqs, uit om te vertellen wat energietransitie betekent voor bedrijven in de Rotterdamse haven. Zijn visie is dat het huidige proces naar energietransitie kansen biedt. “De haveneconomie heeft zich vaker aangepast. Dit is de derde transitie - na industrialisatie en containerisatie - die veel effect zal hebben, maar waar bedrijven in mee zullen gaan. We willen ook deze keer weer koploper in de wereld zijn.”

Brainport Eindhoven inspireert tot innovatie, mede door het succes van goede samenwerkingsverbanden met partners in de regio, inclusief de onderwijsinstellingen. Het aanbod voor Engelstalig onderwijs kan integratie van hoger opgeleide professionals en hun binding met de regio bevorderen. De burgemeester van Eindhoven reikte Rotterdam de hand om samen oplossingen te vinden voor de last mile. Zo is in Eindhoven metaalprint technologie in ontwikkeling, waar bijvoorbeeld de maritieme industrie in korte tijd vervangende onderdelen kan laten printen.

Maar niet overal zijn succesverhalen te melden. Met name de containersector verkeert al langer in zwaar weer. Deze ‘container shake out’ is een tragedie in drie bedrijven, lichtte Alan Murphy, CEO van SeaIntel Maritime Analysis toe. Acht jaar van overaanbod leidde tot dalende prijzen en lagere marges, de invloed van olieprijzen, stagnatie in dienstverlening en vooral de vorming van nieuwe mega-allianties in de markt leidt inmiddels tot een consolidatie die nooit eerder is vertoond.

Hoe versterken we de impact van onze inspanningen voor een toekomstbestendige haven? Alleen economische analyses of technische innovaties voor schoner, sneller of slimmer zijn niet voldoende. Voorzitter Deltalinqs Steven Lak benadrukte met de innovatiebarometer van het SmartPort-seminar het belang van aandacht voor sociale innovatie en de maatschappelijke impact. De slotwoorden van Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, sloten daarop aan: “We investeren niet alleen met infrastructuur en technische oplossingen in een duurzame toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen, maar we investeren ook in een goed ondernemersklimaat met aandacht voor sociale impact en toekomstgericht onderwijs.”