Groen waterstofconvenant

Groen waterstofconvenant

Goeree-Overflakkee zal vanaf 2020 energieneutraal zijn en op den duur groene energie ‘overhouden’.

Van die energie kun je ‘groene’ waterstof maken. Die waterstof kan – onder andere – in de Rotterdamse industrie van pas komen als energiebron. Daarom zette Alice Krekt namens Deltalinqs Energy Forum op 8 december met overtuiging haar handtekening onder het ‘waterstofconvenant H2G-O’.

"Schone waterstof is van vitaal belang voor industrie en transport. Schaalgrootte is cruciaal voor succes. Het Rotterdamse cluster maakt dit graag met Goeree-Overflakkee mogelijk", zei Alice Krekt over de ondertekening. Deltalinqs Energy Forum zal zich samen met het Havenbedrijf Rotterdam de komende periode vooral richten op een verkenning van de waterstofrotonde, waarbij het Rotterdamse cluster wordt verbonden met de op het eiland opgewekte duurzame elektriciteit.

Energietransitie
Goeree-Overflakkee is door de provincie Zuid-Holland aangemerkt als proeftuin voor duurzame innovaties in de energietransitie. Denk aan grootschalige zonneparken op land, maar ook aan innovatieve groene waterstofprojecten. Van het duurzame energieoverschot kan groene waterstof geproduceerd worden. Waterstof gaat een belangrijke rol vervullen in de energietransitie, zowel in de energiehuishouding, de mobiliteit als in de verduurzaming van grondstoffen. De ontwikkeling van vergroeningsroutes voor waterstof is van wezenlijk belang voor onze economie en voor het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen.

Waterstofconvenant
Uit onderzoek blijkt dat een groene waterstofeconomie op Goeree-Overflakkee kansrijk is. De groene waterstofeconomie op Goeree-Overflakkee is een interessant voorbeeld op nationaal niveau. Op 8 december tekende Deltalinqs, samen met 27 nationale en internationale private, publieke en semipublieke partijen het allereerste regionale groene waterstofconvenant. De partijen zetten zich in om economische kansrijke projecten te onderzoeken en waar mogelijk te realiseren.

Meer informatie: https://energy-island.nl/.